nieuws

‘Werkgevers negeren de cao’

bouwbreed

De werkgevers in de bouw maken zich schuldig aan contractbreuk. Ze weigeren afspraken in de bouw-cao na te komen. Daarom stoppen de bouwbonden met een studie naar modernisering van de cao.

FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV spuien deze harde kritiek naar aanleiding van de weigering van werkgeversorganisatie AVBB een omscholingsfonds voor de steigerbouwers in het leven te roepen. Tijdens de onderhandelingen vorig jaar over de bouw-cao is afgesproken dat de bonden met de werkgevers in de steigerbouw aanvullende afspraken mochten maken. Deze zouden, aldus de bonden, worden beschouwd als experimenten. Met de Vereniging van Steigerbouwers zijn begin dit jaar daadwerkelijk afspraken gemaakt. Zo werd onder meer afgesproken dat er een omscholingsfonds zou komen. Daarmee kan worden voorkomen dat steigerbouwers in de wao belanden. Het biedt de werknemers in deze zware tak van sport in de bouw zich om te scholen.

Zinloos

“Nu puntje bij paaltje komt, weigeren werkgevers die afspraak gestand te doen”, laten de bonden weten. In hun ogen dupeert deze houding niet alleen de steigerbouwers, maar maakt deze ook de studie naar modernisering van de bouw-cao zinloos. “In theorie zijn de werkgevers voor modernisering, maar in de praktijk dient die zich te beperken tot vergaande flexibiliteit van werknemers zonder dat daar iets tegenover staat.” Reden voor de bonden om maar af te zien van de studie naar de modernisering. Het AVBB wijst de kritiek van de hand. “De bonden halen twee gescheiden zaken door elkaar: de modernisering van de cao en de aanvullende afspraken. Wat die laatste betreft is bij de bouwcao- onderhandelingen afgesproken dat er over van alles afspraken konden worden gemaakt met de steigerbouwers behalve over de bedrijfstakeigen regelingen. Het kan niet zo zijn dat wat met de steigerbouwers wordt afgesproken, ons direct bindt”, zegt beleidsmedewerker T. Hokke.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels