nieuws

Vuurdoop ITM-boor steeds waarschijnlijker

bouwbreed

Met de recente goedkeuring door de gemeenteraad is de ITM-tunnel door het Haagse Hubertusduin weer een stuk dichterbij gekomen. Nu is het zaak de vergunningen rond te krijgen en creatief om te gaan met de Europese aanbestedingsregels. Want ITM wil graag zijn nieuwe technologie beproeven.

De steeds gunstiger waaiende wind voor het tot nu toe in de luwte opererende ITM is volgens projectmanager D. Zwart geen reden de organisatie verder op te tuigen. Aan de techniek wordt gestaag verder gewerkt, maar de vergunningen en de aanbestedingsperikelen zijn nu bepalend voor het tijdstraject van de organisatie. De 35 mensen die nu fulltime werken aan het uitbouwen van de techniek, doen dat verdeeld over twee locaties: Zwijndrecht en Kinderdijk. In Zwijndrecht wordt de civieltechnische kant verder uitgewerkt. Bij ITM-partner IHC in Kinderdijk wordt het ontwerp van de tunnelboormachine verfijnd. Het doel is een techniek te ontwikkelen die dertig procent goedkopere boortunnels oplevert. De winst zit onder andere in een eenvoudiger logistiek door de tunnelwand in het werk te storten in plaats van op te bouwen uit prefab elementen. Het boren hoeft dus niet onderbroken te worden voor het plaatsen van de tunnelelementen. ITM kan bovendien met eenvoudiger wapening toe van staalvezels, want bij prefab elementen is een belangrijk deel van de wapening bestemd voor het opvangen van de krachten tijdens het transport.

Fonds

Eerder dit jaar stelde het kabinet zestig miljoen gulden extra beschikbaar uit het fonds voor economische structuurversterking (FES). Onlangs ging ook de Haagse gemeenteraad akkoord. Geen heel dapper besluit, want de gemeente hoeft slechts tien procent bij te dragen in de totale projectsom van zo’n 290 miljoen gulden. Het betekende in ieder geval een opsteker voor de veelgeplaagde wethouder Meijer, die al jaren met de tramtunnel in zijn maag zit. De 1400 meter lange tunnel is gepland door een duin bij de Waalsdorpervlakte en maakt deel uit van de noordelijke randweg van de residentie. Voor een boortechniek werd gekozen om de kwetsbare ecologie in het duingebied te sparen. Aanvankelijk werd ook gedacht aan microtunnel- en doorperstechniek, maar beide bleken te duur. Toen viel het oog van de betrokkenen op de ITM- techniek, waaraan al een paar jaar wordt gewerkt door partners IHC, Heerema, Fugro, Fokker Space, Mebin , RDM Technology en het Duitse Wirth. De grond waar de tunnel straks onderdoor loopt, is voor een belangrijk deel in handen van Defensie, dat daar een stevige prijs voor zou vragen.

Reageer op dit artikel