nieuws

VSB-bestuurder Buys doet dringende oproep aan cao-partijen

bouwbreed Premium

“De cao-partijen waren elkaar zo dicht genaderd, dat het experiment met de aanvullende afspraken op de bouw-cao voor steigerbouwers niet mag vastlopen.” Dit zegt bestuurslid van de Vereniging van Steigerbouwers (VSB) Gijs Buys naar aanleiding van het opstappen van de bouwbonden uit de studie naar de modernisering van de bouw-cao.

“Wij vinden de nu ontstane situatie jammer. Het AVBB en de bouwbonden waren elkaar tot op een haar genaderd. Over een groot scala aan punten was men het eens. Om het dan te laten knappen op het Risicofonds is teleurstellend”, aldus Buys. Hij doelt hiermee op de aanvullende afspraken die de steigerbouwers begin dit jaar hebben gemaakt met de bouwbonden. In de bouw-cao was daarvoor ruimte geboden, waarbij afgesproken was dat voor de aanvullende afspraken dispensatie van de cao zou worden gegeven. Eén van de afspraken was om industriële steigerbouwers uit de vorstverletregeling en dus uit het Risicofonds te halen. “Het gaat om een kleine groep binnen de steigerbouw die zich bezighoudt met steigers bij industriële projecten. Een groep dus die weinig met de bouw te maken heeft en al jaren nooit gedeclareerd heeft. Die betalen dus voor iets waarvan geen gebruik wordt gemaakt 20 procent van de premie voor het Risicofonds. Daar komt nog bij dat er volgens de aanvullende afspraken fors wordt geïnvesteerd door die bedrijven in de vorm van kortere werkperioden, zes in plaats van acht uur in de winter, en goede winterkleding. Daarop kun je deze stap op weg naar de modernisering van de bouw-cao niet laten vastlopen.”

Ingehaald

Juist daarin schuilt een enorm gevaar volgens Buys. “Als dit experiment niet doorgaat, dan doen we een stap terug op de weg naar modernisering van de cao. En dat is een slechte zaak. Wij worden links en rechts ingehaald door bedrijven die met een goedkopere cao werken. Nu al zie je een leegloop uit de bouw-cao. Die gaat zeker door als er geen modernisering van de cao komt. Dat laadt dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de bouwcao-partijen”, meent Buys. Hij heeft er op zich nog begrip voor dat het AVBB vindt dat iedereen die onder de bouw-cao valt ook mee moet betalen aan het Risicofonds, maar niet dat dit principe van gelijke monniken, gelijke kappen ook wordt gehanteerd voor het experiment. “Als je zo redeneert, kun je nooit een experiment beginnen.” In deze zaak wreekt zich dat de gespecialiseerde aannemers zoals de steigerbouwers nog steeds langs de kant staan bij cao-onderhandelingen. “Laten we nu toch eindelijk eens een keer inzetten op één groot bouwhuis waarin alle organisaties samenwerken. Daar kunnen we dan toe naar één bouw-cao op hoofdlijnen die vervolgens per branche kan worden ingevuld”, zegt Buys. Dat is meer dan noodzakelijk in zijn visie. “Alleen al vanwege de concurrentie van andere bedrijfstakken is een positief imago van de bouw nodig. We hebben per slot van rekening een nijpend gebrek aan vakmensen. Maatschappelijk, door politiek en door werknemers, wordt hoe langer hoe vaker gesproken over individualisering van arbeidsvoorwaarden. Daarvoor is een moderne cao nodig.”

Bezinnen

Hij hoopt dan ook van ganser harte dat de cao-partijen zich nog eens bezinnen op het experiment. “Als beide partijen nog eens een paar nachtjes slapen en elkaar daarna diep in de ogen kijken, dan moeten ze er toch uitkomen.”

Reageer op dit artikel