nieuws

Vooral oude varkensboer ruilt stal voor woning

bouwbreed Premium

Het plan om boeren bouwgrond te geven in ruil voor de sloop van hun stallen, komt maar ten dele van de grond. Slechts 16 procent van de varkensboeren heeft zich aangemeld voor de regeling. In totaal is 210 hectare staloppervlak aangeboden, goed voor de bouw van 2100 woningen.

Dat is nog geen derde van de 6500 huizen die de ministers Pronk (Ruimtelijke Ordening) en Brinkhorst (Landbouw) beschikbaar hebben gesteld in het kader van de regeling ‘ruimte voor ruimte’. Eén woning komt hierbij overeen met 1000 vierkante meter te slopen staloppervlak. In het kader van de regeling is in totaal 210 hectare staloppervlak voor sloop aangeboden, gemiddeld 1100 vierkante meter per aanvraag. Opvallend is dat de oppervlakte te slopen stallen per aanvraag varieert van 700 vierkante meter per aanvraag in Overijssel tot 1400 vierkante meter per aanvraag in Noord-Brabant. De provincie Brabant heeft al aangegeven dat de nieuw te bouwen woningen vooral aan de randen van de dorpskernen zullen komen en niet op de plaats waar de stallen hebben gestaan. In Overijssel daarentegen is het wel de bedoeling de huizen zoveel mogelijk te bouwen op de plaats van de gesloopte stallen.

Volgende ronde

Pronk en Brinkhorst voerden afgelopen week overleg met de Tweede Kamer over de voortgang van de regeling ‘ruimte voor ruimte’. De Tweede Kamer is niet tevreden over het geringe animo onder boeren. Onlangs sloot de eerste termijn waarbij boeren zich konden aanmelden. Bij het ministerie hebben zich in de eerste inschrijftermijn 3500 bedrijven voor opkoop aangemeld. Samen zijn zij goed voor een kwart tot eenderde van het mestoverschot. Minister Brinkhorst is wat optimistischer en meent dat het mestbeleid door de opkoop “een heel stuk op gang is gekomen”. Dat niet meer boeren zich hebben aangemeld, komt volgens hem mede door de oplopende prijzen voor varkensvlees. Bovendien hebben boeren nog 2,5 jaar de tijd om zich aan te melden. Brinkhorst meent dat boeren bij de volgende opkoopronde (komend jaar) een scherpere afweging maken, omdat dan een mestafzetcontract verplicht is.

Gewild

Volgens de nieuwste cijfers van het ministerie blijkt de opkoopregeling vooral gewild onder varkenshouders. In totaal 2700 houders van bedrijven met varkens willen stoppen, ofwel 16 procent van de Nederlandse varkenshouders. Het zijn vooral oudere boeren die het bijltje er bij neer willen gooien. Ongeveer twee op de drie aanvragers is de leeftijd van vijftig jaar gepasseerd. Slechts 18 procent van de aanmelders is jonger dan veertig jaar. Ruim de helft van de aanvragers blijkt geheel met het bedrijf te willen stoppen. De anderen willen een of meer delen van het bedrijf behouden. In het Zuid-Nederland is het aantal stoppers hoger dan in het oosten van het land.

Reageer op dit artikel