nieuws

Voor Terneuzen komt de zegen van onderen

bouwbreed

Tot voor kort hingen er donkere wolken boven Terneuzen. De werkgelegenheid stagneerde, de bevolkingsomvang nam langzaam maar zeker af.

De ommekeer kwam met het besluit de Westerscheldetunnel aan te leggen. “We verwachten een sterke economische impuls”, aldus hoofd voorlichting F. Neve. Eigenlijk is de Westerscheldetunnel slechts een van de factoren die Terneuzen hoop op een mooie toekomst hebben gegeven. Want daarnaast speelt mee dat Dow Benelux, de belangrijkste werkgever in de regio, liefst één miljard gulden gaat investeren in de verbetering van de productiefaciliteiten. En is het een gegeven dat de aantrekkelijkheid voor bedrijven van het dichtslibbende Rotterdam fors aan het afnemen is. Toch wordt in de Zeeuwse gemeente met name gerekend op de vele positieve effecten van de tunnel onder de Westerschelde. Een studie van de Universiteit van Gent en het Nederlands Economisch Instituut geeft daar ook alle aanleiding toe. Hieruit blijkt dat dankzij de tunnel de bereikbaarheid van Terneuzen in één klap enorm verbetert, wat de gemeente als vestingsplaats voor bedrijven zeer aantrekkelijk maakt. Daarbij komt dat na oplevering van de tunnel in 2003 een nieuw ontsloten industriegebied ontstaat, dat volop de ruimte biedt aan nieuwe bedrijvigheid. Neve: “We krijgen er straks een gigantische hoeveelheid hectaren bedrijventerrein bij.” De basis om nieuwe bedrijven naar Terneuzen toe te lokken is dus aanwezig. Maar er moet meer gebeuren, vinden ze in Terneuzen. De gemeente werkt dan ook al sinds het bekend worden van de komst van de tunnel aan de verbetering van de woonkwaliteit en het voorzieningenniveau. Nieuw Othene bijvoorbeeld wordt een nieuwe wijk van drieduizend woningen, waarvan er inmiddels vijfhonderd zijn gebouwd. De plannen hiervoor zijn al een aantal jaren geleden opgesteld. “We hebben destijds een stedenbouwkundige visie neergelegd voor de komende dertig jaar. Want we willen als het eenmaal allemaal loskomt zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn aan de planvoorbereiding.” Ook het centrum wordt flink onderhanden genomen. De nieuwe winkelstraat is al klaar; er wordt nog gewerkt aan een nieuw theater ter waarde van 23 miljoen gulden. “We investeren fors”, bevestigt Neve. “Alles met het oog op de toekomst. En dat moet ook wel. Want bedrijven kiezen niet alleen voor de vierkante meters op het bedrijventerrein. Ze kijken ook of het voorzieningenniveau voor hun werknemers wel voldoende is. Pas als dat het geval is is het vestigingsklimaat optimaal.” Tegelijkertijd wordt op deze manier tegenstand geboden aan de bedreiging die er van de Westerscheldetunnel uitgaat. “De reistijd tot bijvoorbeeld een stad als Middelburg loopt terug van anderhalf uur naar 35 minuten. Dat betekent dat het voor inwoners van Terneuzen veel gemakkelijker wordt om te verhuizen. Ook daarom is het van belang de kwaliteit van de stad zo hoog mogelijk te houden. En daar zijn we dus druk mee bezig.”

Reageer op dit artikel