nieuws

Virus moet palen verlossen van bacterie

bouwbreed

Er moeten snel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat houten paalfunderingen het begeven. De palen zijn gevoelig voor bacteriële aantasting.

Een mogelijkheid is de bacteriën met biologische bestrijdingsmiddelen aan te pakken. Een nieuwe techniek uit de medische wereld biedt wellicht soelaas. Hier worden bacteriespecifieke virussen gebruikt die heel gericht een bacteriegroep kunnen uitschakelen. Mogelijk is deze techniek ook voor heipalen bruikbaar. Nader onderzoek moet de komende jaren aantonen of dat inderdaad mogelijk is. Dit blijkt uit een onderzoek van SHR HoutResearch, TNO en funderingsonderzoeksbureau Wareco in samenwerking met Fugro en IFCO. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van problemen met houten heipalen die voor het eerst in Haarlem aan het licht kwamen.

Maatregelen

In het gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoek ‘Bacteriële aantasting van houten paalfunderingen’ wordt gewaarschuwd dat de problemen zonder tegenmaatregelen zeker tot in het jaar 2050 kunnen voortduren. Staatssecretaris Remkes zal binnenkort aankondigen waar deze maatregelen uit bestaan. Uit het onderzoek blijkt dat vooral grenen palen gevoelig zijn voor de aantasting. Tegenwoordig wordt deze houtsoort niet meer gebruikt, maar in vroeger jaren wel. Vooral op plaatsen waar de palen niet al te diep de bodem in hoefden, werd vaak voor het hout van de grove den gekozen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom Haarlem zoveel problemen kent: hier werden korte (grenen) palen gebruikt. Elders, bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam, waren veel langere funderingspalen nodig. Daarom zijn hier vooral langere vuren palen gebruikt. Dat blijkt nu een gelukkige keuze te zijn geweest. Door deze min of meer toevallige omstandigheid, hebben zij veel minder last van de bacteriële aantasting. Concrete oplossingen om het probleem te lijf te gaan, zijn er nog niet. Als zuurstoftransport inderdaad de aanjager van het probleem is, valt te denken aan maatregelen die voorkomen dat er nog langer zuurstof in de palen komt, zoals een behandeling van de paalkop of de toepassing van geohydrologische methodieken.

Op pagina 7: Bacteriën vooral schadelijk voor grenen funderingspalen.

Reageer op dit artikel