nieuws

Verzet tegen verplicht opleiden chauffeurs

bouwbreed

Werkgevers voelen niets voor een verplichte opleiding voor heftruckchauffeurs. Er bestaat volgens hen geen oorzakelijk verband tussen de vele ongelukken en onoordeelkundige chauffeurs. Voor FNV Bondgenoten is de maat echter vol. In tweeënhalf jaar vielen er veertien doden en 445 gewonden als gevolg van werkzaamheden met heftrucks. Er moet nu iets gebeuren, stelt de bond.

Volgens Transport Logistiek Nederland (TLN) in Zoetermeer zijn de ongevallen met vorkheftrucks zelden toe te schrijven aan ondeskundig gebruik door chauffeurs. “Ze worden veelal veroorzaakt doordat zaken op de werkvloer niet goed zijn geregeld. Als het terrein waarop de heftruckchauffeur werkt, niet is afgeschermd of er zijn geen gescheiden banen, dan ontstaan gemakkelijk aanrijdingen. Deze voorkom je niet door de chauffeur een opleiding te geven”, aldus woordvoerster Buma van TLN. Bedrijven zouden een risicoinventarisatie moeten opstellen, aan de hand waarvan ze maatregelen dienen te nemen. Transport Logistiek Nederland zit samen met VNO-NCW in een arbocommissie, waarin het grote ongevallenrisico met heftrucks prominent op de agenda staat.

Geërgerd

Beleidsmedewerker W. van Veelen van FNV Bondgenoten reageert geërgerd. “Hoe is het mogelijk dat werkgevers zich er op deze manier van af maken. Met zo’n gevaarlijk arbeidsinstrument mag je toch ten minste deskundig gebruik verwachten. Voor autorijden is een rijbewijs vereist. Dan wordt er toch ook niet gezegd: maak de wegen veiliger en plaats meer verkeerslichten, want er bestaat geen causaal verband tussen de ongelukken en de rijvaardigheid?” Van Veelen meent dat te weinig heftruckchauffeurs weten waar de noodrem zit, hoe ze moeten beladen en dat de ‘lepels’ weer naar beneden moeten als het karwei klaar is. “Ik maak me ongerust over de stijgende lijn in dodelijke en letselongevallen sinds 1998. Er bestaat nu geen erkende opleiding tot heftruckchauffeur. Werkgevers zijn evenmin verplicht hun werknemers te scholen. Iedereen mag op een heftruck rijden. Het wordt hoog tijd dat dat verandert.” Ook de Arbodienst moet zich volgens FNV Bondgenoten beter verdiepen in de problematiek. De dienst bezit nu te weinig kennis op dit gebied. Ze zou een checklist moeten ontwikkelen en aan de hand daarvan werkgevers adviseren over bijvoorbeeld opleiding.

Afdwingbaar

Voorzitter Middendorp van de vakvereniging Het Zwarte Corps gelooft niet dat werkgevers zich iets laten verplichten. HZC heeft al eerder bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op afdwingbare afspraken. Maar de rijksoverheid vindt dat beide partijen eerst met elkaar overeenstemming moeten bereiken, voordat de oplossing in een wettelijk kader kan worden gevat. Er zijn in Nederland naar schatting 55.000 heftrucks in gebruik, waarvan 30 tot 40 procent slechts een deel van de dag in gebruik is.

Reageer op dit artikel