nieuws

Van mijnbouw naar woningbouw

bouwbreed

Hoensbroek werd vooral bekend door de mijnbouw die hier tot ver in de twintigste eeuw de voornaamste bron van inkomsten is geweest. De geschiedenis van het plaatsje gaat echter terug tot de middeleeuwen toen hier het kasteel Hoensbroek werd gesticht.

Dit slot is nog steeds een van de meest imposante gebouwen van Limburg, zo niet van Nederland. Het heeft trouwens een interessante bouwgeschiedenis. Gesticht in de dertiende eeuw, veranderde het gebouw rond 1640 sterk van aanzien. Ongeveer honderd jaar later werd het uitgebreid met een luxueus woongedeelte. De liefhebber van bouwgeschiedenis kan hier dus zijn hart ophalen. Bovendien: wie via de wenteltrappen de toren van de veste beklimt, heeft een fraai uitzicht over het moderne Hoensbroek, waar tot op de dag van vandaag de bouw niet stilstaat. Tegenwoordig maakt Hoensbroek deel uit van de gemeente Heerlen, een stad die niet zonder geld zit. Zo krijgt de gemeente in de periode tot 2004 een rijksbijdrage van 24 miljoen gulden voor stadsvernieuwing. Dit geld moet ten goede komen aan stadsvernieuwing. Met name Hoensbroek zal hiervan profiteren. De kasteelbuurt en de wijk Molenberg, die beide sterk zijn verpauperd, worden vernieuwd. Dit betekent de sloop van duizenden oude en de bouw van bijna evenzovele nieuwe woningen. In Hoensbroek verrijzen zowel koop- als sociale huurwoningen. Zo wordt bijvoorbeeld aan de Hoofdstraat de nieuwbouw van het Civic Servicentrum gerealiseerd. Hierin komen onder meer een bibliotheek en de afdeling burgerzaken van de gemeente. Maar ook komen er 24 huur- en 31 koopappartementen. Aan het Gebrookerplein verrijzen 13 goedkope huurwoningen en in de Steenkoolstraat komen 40 dure koophuizen. Natuurlijk worden in Hoensbroek niet alleen huizen gebouwd. Aan het Gebrookerplein komt afgezien van woningen ook een aantal nieuwe winkels, terwijl aan de Patersweg een school wordt gerenoveerd. Het verdwijnen van de mijnbouw mag dan in eerste instantie als een klap zijn gevoeld, gezien de vele bouwprojecten kan de conclusie niet anders zijn dan dat de klap goed is opgevangen.

Reageer op dit artikel