nieuws

Trottoirtegels kunnen houten vloer isoleren

bouwbreed Premium

Een groot probleem op het gebied van geluidsoverlast vormen de houten woningscheidende vloeren, die bijna niet te isoleren zijn. Dit kan eigenlijk alleen door de vloer te verzwaren met zand, trottoirtegels of beton.

Door deze materialen wordt de massa van de vloer vergroot en de trilling verminderd. Om die reden worden wasmachines ook vaak op trottoirtegels geplaatst. Geluidsoverlast is een van grootste bronnen van ergernis. De NSG, de Nederlandse Stichting Geluidhinder, heeft een brochure uitgebracht waarin oplossingen worden gegeven om deze hinder te voorkomen. Naast gedragsregels die veel overlast kunnen wegnemen, komen ook de nodige technische ingrepen aan de orde. Onder meer betreft dit een zwevende vloer onder parket of plavuizen. Gewezen wordt ook op de problemen met een dergelijke vloer, zoals de relatief grote dikte met alle gevolgen van dien voor de deuren.

Reageer op dit artikel