nieuws

‘Toepassing UAV staat duurzaam bouwen in de weg’

bouwbreed Premium

Ad Swanenberg van Swan Consult uit Herkenbosch verzoekt staatssecretaris Remkes van VROM mee te werken aan een alternatief voor de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Aanleiding voor het verzoek is zijn constatering dat toepassing van de UAV het duurzaam bouwen in de weg staat.

Swan Consult heeft van een aantal partijen uit de bouw en de isolatie- en afdichtingsindustrie de opdracht gekregen aanbevelingen te ontwikkelen voor het formuleren, bewaken en controleren van de gewenste luchtdichtheid en warmteweerstand van gevels. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Richtlijn kwaliteitsbewaking energetische prestatie gevels’. Met de UAV wordt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer geregeld. Swanenberg: “Door toepassing van de UAV komt de eindverantwoordelijkheid voor de gerealiseerde kwaliteit bij de opdrachtgever te liggen. De aannemer hoeft alleen maar orders op te volgen en als het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet, kan de aannemer zich verschuilen achter de UAV en de door de architect voorgeschreven details.”

Dilataties

In een gewijzigde UAV behoort volgens hem de eindverantwoordelijkheid voor de gerealiseerde kwaliteit nadrukkelijk te worden neergelegd bij de partij die de opdracht voor de bouw heeft gekregen. Degene die de opdracht heeft gekregen wordt door Swanenberg de ‘Uitvoering Verantwoordelijke Partij (UVP)’ genoemd. Die partij kan zowel een aannemer als een architect zijn. Swanenberg: “Op dit moment zou je de situatie kunnen krijgen dat een architect omwille van zijn ontwerp geen dilataties in een gevel van kalkzandsteen wil. Een aannemer zou dan moeite moeten doen om de architect of opdrachtgever ervan te overtuigen dat dilateren noodzakelijk is. Hij moet in feite moeite doen om kwaliteit te ‘mogen’ leveren. Als de opdrachtgever, zonder kennis van zaken, de bouwtekeningen waarop geen dilataties staan heeft ondertekend, wordt geen kwaliteit geleverd en ligt de eindverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.”

Geen relatie

De huidige UAV heeft de status van een ministeriële beschikking, maar er is geen verplichting tot toepassing ervan. Bovendien is er geen juridische relatie met het Burgerlijk Wetboek of het Bouwbesluit. Vanwege deze onduidelijkheid en door het ontbreken van een vergelijkbaar alternatief zijn architecten en opdrachtgevers volgens Swanenberg min of meer genoodzaakt de UAV in hun bestekken van toepassing te verklaren.

Overleg

Een alternatief zou een VROM-advies en/of een (CEN)NEN-norm kunnen zijn. Swanenberg is al in overleg met diverse vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties zoals AVBB, NVTB, BNA, Stabu, NNI en Novem. Swanenberg: “Er wordt overwegend positief op mijn ideeën gereageerd. Je moet het niet hebben over het afschaffen van de UAV, want dat ligt nog te gevoelig. De nadruk komt te liggen op een alternatieve UAV.” In zijn brief aan de staatssecretaris stelt Swanenberg een naamswijziging voor van UAV naar Dubo UAV.

Reageer op dit artikel