nieuws

SP wil bouwstop op bungalowparken

bouwbreed Premium

De SP-fractie van de provincie Zuid-Holland wil een onmiddelijke bouwstop op de realisering van recreatieparken in de provincie. Volgens de SP-fractie worden de recreatiewoningen in het merendeel van de bungalowparken permanent bewoond en is dit in strijd met de vigerende bestemmingsplannen.

De SP schrijft dit in vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland. Aanleiding hiervoor zijn berichten dat de handhaving van vergunningen voor tijdelijke bewoning van recreatiewoningen volledig faalt. “Er zijn niet of nauwelijks sanctiemogelijkheden tegen illegale permanente bewoning van recreatiehuisjes”, stelt de SP vast. De SP wil dan ook dat er, in afwachting van een betere handhaafbaarheid, de bouw van bungalowparken in de provincie wordt stilgelegd.

Reageer op dit artikel