nieuws

Sloop asbest kassen mag weer gewoon

bouwbreed

Asbesthoudende tuinbouwkassen mogen met onmiddellijke ingang weer op traditionele wijze worden gesloopt. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat sloop zonder bijzondere maatregelen geen verhoogd risico voor volksgezondheid en milieu oplevert.

De eenvoudiger sloopwerkzaamheden maken een kostenbesparing mogelijk van 60 procent. In veel oudere tuinbouwkassen is asbest bevattende voegkit gebruikt. De kosten van sloop met alle voorzorgsmaatregelen voor asbest werden daardoor tweemaal zo hoog. In grote herstructureringsgebieden, zoals het Westland, dreigden plannen te moeten worden versoberd, omdat de sloopkosten zo hoog waren. De maatregelen die ‘gewone’ sloop mogelijk moeten maken, zijn neergelegd in de ontwerpwijziging Asbestverwijderingsbesluit. Het ontwerpbesluit is voor advies naar de Raad van State gezonden. Inwerkingtreding van de wijziging zal waarschijnlijk dit najaar plaatsvinden.

Tot die tijd mogen gemeenten de maatregel op grond van de met LTO Nederland gemaakte afspraken alvast in de praktijk brengen.

Reageer op dit artikel