nieuws

‘Sjoemelende ingenieurs’ van NS Railinfrabeheer niet vervolgd

bouwbreed

De ingenieurs die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan sjoemelen bij NS Railinfrabeheer worden niet vervolgd. Dat deelde minister Netelenbos (Verkeer) mee in een vertrouwelijk overleg met de Tweede Kamer.

Medewerkers van NS Railinfrabeheer zouden bedrijven opdrachten hebben gegund in ruil voor geld. Het bewijs daarvoor is echter niet te leveren op basis van informatie die de NS heeft verzameld en aan de officier van justitie ter beschikking heeft gesteld. De officier ziet daarom geen mogelijkheid de ingenieurs in staat van beschuldiging te stellen. Een ander probleem zou zijn dat de strafbare feiten zijn verjaard. Netelenbos heeft achter gesloten deuren de overweging van de officier voorgelezen. Justitie heeft zich beperkt tot onderzoek naar twee werknemers van de NS-dienst. Een artikel in FEM-De Week gaat uit van zes ingenieurs die bij de sjoemelpraktijken betrokken zouden zijn. Tweede-Kamerlid Stellingwerf (RPF) die de hele zaak in februari van dit jaar politiek op de agenda zette, heeft gehoord dat het om nog meer mensen zou gaan. Stellingwerf heeft samen met Van der Steenhoven (GroenLinks) aangedrongen op nieuw onafhankelijk onderzoek. Dat zou volgens de Kamerleden moeten worden uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer, die al eerder kritisch heeft gekeken naar de taakorganisaties van de Nederlandse Spoorwegen. Daaruit bleek dat de overheid nauwelijks controle heeft op de gang van zaken bij onder andere Railinfrabeheer.

Belastinggeld

De Kamerleden vinden goed onderzoek met name belangrijk omdat Railinfrabeheer, Verkeersleiding en Railned uit het verzelfstandigde NS- concern worden gelicht en weer onderdeel worden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rail Infrabeheer krijgt jaarlijks de beschikking over ongeveer drie miljard gulden. Dat is geld voor nieuwbouw van en onderhoud aan railinfrastructuur. Stellingwerf: “Alleen om die reden al is het belangrijk dat er een goede controle komt. Er is te veel belastinggeld mee gemoeid”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels