nieuws

Rijk wil grenzen rond kleiner Groen Hart beter bewaken

bouwbreed

Midden tussen de vier grote steden ligt het Groene Hart. Ondanks het restrictieve beleid van de afgelopen jaren breiden de steden en dorpen daarbinnen echter nog steeds uit. Ook van buitenaf is de druk onveranderd groot. Minister Pronk probeert in de Vijfde nota ruimtelijke ordening het Groene Hart te beschermen door het te verkleinen.

Aan alle kanten knibbelen steden aan het Groene Hart in de Randstad. Ondanks het restrictieve beleid is in de afgelopen jaren een gebied ter grootte van de stad Gouda bebouwd, bleek onlangs uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeenten hebben nog zoveel mogelijk ruimte in bestemmingsplannen benut om te bouwen. Met het concept Delta-Metropool waarbij de vier grote steden als een ring om het Groene Hart sluiten, zal de druk alleen maar verder toenemen. Minister Pronk (VROM) wil daarom allereerst in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de grenzen van het Groene Hart vaststellen. Pronk vindt het verzuim daarvan een van de fouten uit de Vierde Nota. Zonder duidelijke grenzen lukt het de minister niet om het gebied afdoende beschermen. Pronk is daarom bereid een deel van het huidige Groene Hart op te offeren om harde contouren te kunnen trekken rond de groene delen. Dat betekent toch verdere bebouwing in andere delen. De regisseur van de ruimtelijke ordening – zoals de bewindsman zichzelf graag noemt – ziet blijkbaar geen andere mogelijkheid. De minister is bereid tot nog meer water bij de wijn, bleek afgelopen zaterdag. Hij wil ook andere bufferzones in de Randstad aanwijzen voor bebouwing. “Niet alles kan open blijven”, beweert Pronk. Na intensiveren, inbreiden en dubbel gebruik van grond is de minister van Ruimtelijke Ordening toch ook bereid om open gebied, met name landbouwgronden, te bestempelen als bouwgrond. De dilemma’s waar de minister mee worstelt komen duidelijk in beeld op de tentoonstelling “Groene hart – tussen droom en werkelijkheid” die afgelopen zaterdag in kasteel Groeneveld is geopend.

Lappendeken

In een van de zalen staat een tekst op de muur: “De slappe overheid: een grote lappendeken van huizen”. Daar recht tegenover is te lezen: “Een krachtige overheid: een groen hart met een ring van natuurgebieden”. De expositie laat vooral zien hoe mooi de open ruimte van het Groene Hart is. Dat de meeste mensen het daar roerend mee eens zijn, blijkt uit een Nipo-onderzoek onder duizend huishoudens. Daaruit blijkt dat 41 procent van de ondervraagden vindt dat het gebied moet blijven zoals het is; 35 procent ziet wel wat in een park voor de Randstad. Slechts 16 procent van de ondervraagden ziet voordelen van het bouwen van meer huizen in het Groene Hart. Driekwart van de Nederlanders bevolking is voor bescherming van het Groene Hart en desondanks lukt dat niet in de praktijk. Prof. Priemus (OTB/TU Delft) heeft een simpele verklaring voor deze uitkomst van het onderzoek. “Ieder redelijk mens vindt dat je een mooi gebied moet beschermen. Tegelijk zou je daar als individu graag een kaveltje kopen om te wonen met uitzicht op het ruime groen.” Het Rijk, in dit geval minister Pronk, hoort in te grijpen als het individueel belang sterker dreigt te worden dan het algemeen belang.

Reageer op dit artikel