nieuws

Ridderkerk bouwt zich een nieuwe huiskamer

bouwbreed

Eind jaren tachtig werd het stadscentrum van Ridderkerk voor het eerst grondig onder handen genomen. Nu is de tweede fase aan de beurt.

Tot 2006 investeert alleen de gemeente al 65 miljoen in de herontwikkeling van het centrumgebied. “Ridderkerk krijgt een nieuwe huiskamer”, aldus A. Preesman, projectleider van het Centrumplan. Na een dertig jaar durende groeistuip heeft Ridderkerk al sinds eind jaren tachtig circa 47.000 inwoners. “Dat aantal blijft min of meer stabiel”, aldus Preesman, “ondanks het feit dat we ieder jaar gemiddeld zo’n 150 woningen erbij bouwen.” Voor die woningbouwactiviteiten beschikt de gemeente onder andere over de uitbreidingswijk ’t Zand. “We bouwen er nu al een jaar of tien. En we kunnen nog wel een enkel jaar vooruit.” Toch zal het accent van de bouwactiviteiten de komende jaren niet bij ’t Zand liggen, maar bij het centrum van Ridderkerk. Begin dit jaar ging namelijk de schop in de grond voor fase 2 van de herontwikkeling van het hele centrumgebied. Fase 1 speelde in de periode 1989-1993, en was met name gericht op versterking van het winkelapparaat. Nu ligt het accent op cultuur en dienstverlening: er komt een nieuw multifunctioneel centrum en het gemeentehuis wordt ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Bovendien is de bouw voorzien van 250 woningen, enkele duizenden vierkante meters kantoorruimte en een nieuwe brandweerkazerne. De eerste plannen hiervoor stammen al uit 1997. “Maar we wilden eerst goed nadenken hoe het nu eigenlijk zou moeten worden.” Inmiddels ligt er een uitgebreid beeldkwaliteit-plan. “De rode lijn daarin is modern- klassiek”, legt Preesman uit. “Gewerkt wordt met gesloten bouwblokken. Die worden op een zodanige manier vormgegeven dat eigenlijk iedere zijde ervan als voorkant kan worden beleefd.” Veel voorzieningen zullen worden geconcentreerd rond een nieuw aan te leggen stadsplein. “Het heeft een ovale vorm, en krijgt een behoorlijke omvang. Je zou kunnen zeggen dat dat de nieuwe huiskamer van Ridderkerk wordt.” De eerste die aan de slag gaat is de plaatselijke woningcorporatie Woonvisie, die 3500 vierkante meter kantoorruimte en twaalf woningen gaat bouwen. Het tweede deelproject wordt in opdracht van enkele commerciële partijen uitgevoerd, en omvat de bouw winkels, kantoren en tachtig woningen. “Dat begint over een jaar.” Als derde zijn het gemeentehuis en het multifunctionele centrum aan de beurt. “Daar hebben we net de architectenselectie voor gehad. De keuze is gevallen op de Luikse architect Charles Vandenhove.” De bouw hiervan begint in 2002. In 2004 breekt de laatste fase aan: de bouw van 170 woningen. “We hopen dus in 2006 klaar te zijn.” Het is een even ambitieus als ingrijpend plan, dat desondanks op veel steun vanuit de Ridderkerkse bevolking kan rekenen. “De reacties zijn tot op heden opvallend positief geweest”, aldus Preesman. “Of de stad er aan toe was? De reacties wijzen in die richting. En misschien scheelt het ook dat we onze visie in 1997 zo duidelijk hebben neergelegd. Daardoor was er van meet af aan veel enthousiasme.”

Reageer op dit artikel