nieuws

Representativiteit

bouwbreed

Ook nu weer, en ditmaal ver voordat sprake is van nieuwe cao- onderhandelingen, heeft FNV Bouw-voorzitter De Vries laten weten dat alle bouwpartners aan de onderhandelingstafel dienen te zitten. Met alle doelt hij op de gespecialiseerde aannemers die al jaren pogingen daartoe doen, maar tot dusver steeds zonder succes opboksten tegen de onwil van de hoofdaannemers.

De Vries heeft het gelijk aan zijn zijde door het onderwerp reeds nu aan te snijden. Bij de vorige cao-onderhandelingen stonden de eerste vier rondes voornamelijk in het teken van een representatie van de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga). Reden voor de drie bouwbonden om daarop aan te dringen blijft vooral hun vrees dat de gespecialiseerde aannemers minder bereid zijn de bouw-cao te volgen als zij niet bij de totstandkoming betrokken zijn. Daarnaast spelen ook andere zaken. Zo laait de discussie over de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao weer op. Eén van de voorwaarden voor de minister van Sociale Zaken is voldoende representativiteit van partijen. Daarbij kun je vraagtekens plaatsen als de gespecialiseerde aannemers buitenspel staan, en dat ook blijven. Nog belangrijker is de door iedereen gevoelde wens de cao te moderniseren, ook al denken werkgevers en werknemers daar volstrekt verschillend over. Werkgevers denken in termen van dunner maken van het huidige cao-boekje. Werknemers zien de modernisering vooral in handhaving van de huidige cao, aangevuld met afspraken voor specifieke branches. Een voorbeeld daarvan is het aanvullend pakket afspraken met de steigerbouwers, waarover prompt alweer ruzie is uitgebroken. Volgens de werkgevers is er in die afspraken geen rekening gehouden met de cao-afspraak om niet te tornen aan bedrijfstakeigen regelingen. Op zich was die afspraak al curieus. Want hoe kan er worden geëxperimenteerd met aanvullende afspraken als daar geen cent voor beschikbaar is? Het valt niet te verwachten dat specifieke branches als steigerbouweres of metselaars aanvullende afspraken willen maken die alleen hen meer geld kosten. Niet voor niets heeft de Vereniging van Steigerbouwers al eens voorgesteld om in de basis-cao een algemene loonruimte af te spreken waarvan specifieke branches dan een deel kunnen gebruiken voor aparate afspraken over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Het is slechts een greep uit de vele argumenten die pleiten voor deelname van de gespecialiseerde aannemers aan de cao-onderhandelingen. Voorzitter De Vries van FNV Bouw heeft een zinnig betoog gehouden en het AVBB doet er dan ook verstandig aan zijn voorstellen niet in de wind te slaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels