nieuws

Rel om bouwgrond escaleert

bouwbreed

Bolsward wil onder de pachtovereenkomst met veehouder Rein Hoekstra uit. De gemeente heeft de grond hard nodig voor stadsuitbreiding. Inmiddels heeft Hoekstra in zijn frustratie een straat in aanleg en een aantal bouwkavels in het nieuwbouwplan De Fûgelkrite omgeploegd. De schade loopt in de duizenden guldens, de aannemer heeft aangifte gedaan.

Hoekstra en de gemeente Bolsward liggen al jaren met elkaar in de clinch over de vergoeding die de agrariër wil hebben voor de grond die hij van de gemeente pacht. Daarop zijn 107 woningen gepland. De pachtkamer in Arnhem bepaalde tot twee keer toe dat de veehouder ongestoord gebruik van zijn land moet kunnen maken, maar de gemeente gaat gewoon door met de nieuwbouwplannen. “Het is één grote rotzooi”, verwoordt Hoekstra zijn frustraties. Op en rond het boerenbedrijf, dat aan de rand van Bolsward vlakbij het nieuwbouwplan staat, herbergt de veehouder zo’n vijfhonderd koeien en schapen op zo’n 35 hectare grond. Die hebben door de huidige nieuwbouw, die 8 hectare meet, nu te weinig ruimte om de grazen. De gemeente heeft Hoekstra een vervangende locatie aangeboden om zijn activiteiten voort te zetten, maar het bod van de gemeente op de bestaande bedrijfspanden en de grond, is volgens de veehouder veel te laag. De ‘ploegactie’ is volgens Hoekstra een serieuze poging Bolsward aan te zetten tot een beter bod. “Ik kon niet anders. De gemeente maakt mijn bedrijf kapot en dat kan ik mijn zoon, die mij wil opvolgen, niet aandoen.”

Aannemer “Wij zijn hier niet gelukkig mee”, reageert Erik Hoekstra namens de aannemerscombinatie Fûgelkrite VOF. Behalve Jorritsma Bouw uit Bolsward zijn hierin vertegenwoordigd Noppert (Heerenveen) en Van der Werf’s Bouwbedrijf (St. Nicolaasga). “Ik kan geen begrip opbrengen voor deze actie. De gesprekken die nu plaatsvinden tussen gemeente en Hoekstra zijn naar onze mening constructief. Deze actie doet zijn zaak geen goed.” De combinatie stelt Bolsward aansprakelijk voor de schade. “Dat is onze directe gesprekspartner, niet Hoekstra.” Verder deed men aangifte bij de politie. De gemeente zegt ‘redelijk verrast’ te zijn door de dollemansrit van de veehouder. “We zijn met Hoekstra in gesprek, dus de actie was onnodig”, stelt gemeentelijk woordvoerder Haanstra. Als de ploegmessen ook de onderliggende rioleringsbuizen en stroomleidingen hebben geraakt, kan de schade nog veel hoger oplopen. Maar vooralsnog lijkt het daar niet op. Ook is de bouw niet vertraagd, zegt Klomp. “Volgend jaar zomer zijn de woningen klaar”, zegt hij stellig

Onenigheid De onenigheid over de bouwgrond duurt al ruim twintig jaar. Tot twee keer toe probeerde de gemeente via het Gerechtshof in Arnhem onder het pachtcontract uit te komen. Bolsward groeit hard en heeft Hoekstra’s grond dringend nodig voor de stadsuitbreiding, stelt de gemeente. Beide keren stelde het Hof haar in het ongelijk. Desondanks zette zij de nieuwbouwplannen door. De eerste woningen staan al. In theorie heeft Hoekstra nu het recht te eisen dat de grond in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Via een advocaat heeft hij dit de gemeente en de toekomstige bewoners ook laten weten. Toch is de agrariër best bereid afstand te doen van zijn grond, “mits ik een redelijk bod krijg”. De gemeente biedt momenteel zo’n 30.000 gulden per hectare, maar volgens de veehouder is de beoogde bouwgrond bijna een ton per hectare waard. “Hoekstra denkt dat hij sterk staat in zijn vraagprijs, maar ons bod is gebaseerd op onderzoek van deskundigen en het is alleszins redelijk”, pareert woordvoerder Haanstra. Ondertussen is Bolsward voor de derde keer een procedure begonnen om onder de pachtovereenkomst uit te komen. Zij denkt op grond van noodzaak beslag te kunnen laten leggen op de gronden. Het is nog niet bekend wanneer de pachtkamer uitspraak doet. Tegelijkertijd is de gemeente in gesprek met Hoekstra. Een oplossing is echter nog niet gevonden.

Reageer op dit artikel