nieuws

Project Maaswerken nadert ontknoping

bouwbreed Premium

De provincie Limburg gunt zich nog twee weken de tijd om tot overeenstemming te komen met het consortium, dat de Maasvallei moet beschermen tegen overstromingen. Lukt dit niet, dan besteedt de provincie namens de rijksoverheid het Grensmaasproject openbaar aan.

Het verschil van mening tussen beide partijen is vooral van financiële aard. Daarnaast is het nog steeds niet gekomen tot de oprichting van een privaat consortium. Tijdens de komende onderhandelingen moeten deze twee zaken worden opgelost. Beide partijen hebben onafhankelijk van elkaar een begroting voor het Grensmaasproject opgesteld. De opdrachtgever meent dat de werken kunnen worden bekostigd uit de opbrengsten van zand- en grindwinning. Het consortium (Boskalis, Ham-Van Oord Werkendam, Ballast Nedam Baggeren, Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf) bestrijdt dit. De hierin participerende aannemers en ontgrinders willen er geld van de rijksoverheid bij. Van de oprichting van een private organisatie is het nog steeds niet gekomen. Volgens woordvoerster Bisschops van De Maaswerken – waarin de ministeries van Verkeer en Landbouw en de provincie participeren – komt dit voor een belangrijk deel doordat de private partijen niet samenwerken.

Onteigening

Namens de twee ministeries onderzoekt de Gelderse gedeputeerde Vestjens de komende weken of het zinvol is de onderhandelingen met het consortium nog voort te zetten. De provincie laat weten vertrouwen in een goede afloop te hebben. Komen partijen echter niet nader tot elkaar, dan wordt het Grensmaasproject openbaar aanbesteed. Gevolgd door een onteigeningsprocedure, omdat het consortium ongeveer veertig procent van de grond inmiddels in eigendom heeft. In het consortium zit ook Panheelgroep, waarin twaalf zand- en grindbedrijven zijn gevestigd. Directeur Maessen ziet nog kans van slagen voor het consortium. “Als het Grensmaasproject op een andere manier en binnen een ander tijdbestek kan worden uitgevoerd.” Maessen wilde met het oog op “het delicate karakter van de kwestie” gisteren niet nader hierop ingaan.

Reageer op dit artikel