nieuws

Planning voor aanpak palenpest te krap

bouwbreed

Het herstel van de funderingen in Haarlem-Oost gaat langer duren dan gepland. Bouwbureau Oost krijgt daarom hulp van de Bouwbureaus Centrum/Zuid en Noord. Om de stijgende prijzen het hoofd te bieden en de subsidies tot 2005 te waarborgen is het ministerie van VROM gevraagd dertig miljoen gulden extra bij te dragen.

Bij ongeveer duizend woningen in Haarlem is palenpest geconstateerd. De grenen heipalen zijn aangetast door bacteriën, waardoor de koppen rotten en de huizen verzakken. Twee jaar geleden begon de gemeente een grootscheepse actie om tot 2005 circa 120 huizen per jaar van een nieuwe fundering te voorzien. Maar het werk loopt vertraging op. H. ten Zijthoff, verantwoordelijk voor de aanpak van de palenpest: “De woningen worden per blok gerenoveerd. Maar we hebben te maken met particulieren die persoonlijk worden benaderd en die zelf akkoord moeten gaan met de plannen. Als een enkele bewoner twijfelt, loop het project vertraging op.”

Onderschat

Het bouwbureau is belast met de organisatie van het project. Doordat is onderschat hoeveel tijd nodig is om met de bewoners te onderhandelen en de beschikkingen rond te krijgen, komt het voor dat woningen die in 1998 al gerenoveerd hadden moeten worden, nog steeds niet zijn aangepakt. Een laatste middel om een eigenaar tot ‘medewerking’ te dwingen is de aanschrijvingsprocedure op grond van de Woningwet, maar daar is men voorzichtig mee, aldus Ten Zijthoff. De bouwbureaus Centrum/Zuid en Noord hebben inmiddels assistentie toegezegd. Ze zullen ondersteuning verlenen in de actiegebieden Amsterdamsebuurt, Leidsebuurt, Rozenprieel en Transvaalbuurt. Vanaf 1 juli zullen twee medewerkers van bouwbureau Centrum/Zuid in Haarlem-Oost beginnen.

Tegenvaller

Een fikse tegenvaller voor de gemeente is de stijging van de bouwkosten de laatste tijd met twintig tot dertig procent. Ten Zijthoff ziet echter ook een meevaller: “De eigenaren kunnen kiezen voor een combinatie van funderingsherstel en cascoherstel, die beide voor subsidie in aanmerking komen. Veel eigenaren willen alleen funderingsherstel, waardoor op de gereserveerde subsidie voor cascoherstel bespaard kan worden.” Door een verlaging van het beschikbare geld in het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) van 23 naar 11 miljoen gulden, komt de gemeente Haarlem wel krap te zitten. Ten Zijthoff: “Haarlem doet het hartstikke goed, daarom is voor de verlaging gekozen. Maar VROM heeft alleen naar de casco’s gekeken en geen rekening gehouden met de funderingen. De gemeente heeft daarom een beroep gedaan op de ‘Knelpuntenpot’ voor een extra bijdrage van dertig miljoen gulden tot 2005, om de subsidies te kunnen betalen.” Volgende week heeft de gemeente Haarlem hierover een overleg met staatssecretaris Remkes van VROM.

Reageer op dit artikel