nieuws

Parkeergarage onder Amsterdams sportpark

bouwbreed

De Amsterdamse voetbalclub AFC wil ook in de toekomst voetballen op de Zuidas. In samenwerking met de gemeente is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark met een parkeergarage onder de velden.

AFC speelt al tachtig jaar in het gebied. De velden liggen sinds enige tijd in de schaduw van het nieuwe hoofdkantoor van ABN Amro. Met de waardestijging van de grond zou een gedwongen verhuizing van sportpark Goed Genoeg voor de hand liggen. De club besloot echter de toekomst in eigen hand te nemen en komt nu met een uitgewerkt plan om de sportvelden te combineren met andere voor het gebied interessante functies. Het ‘sport & care park’ biedt ook ruimte aan tennisbanen, een trimbaan, een ondergrondse sporthal, een gezondheidscentrum, een kinderdagverblijf en horecafaciliteiten. Het sportpark kan worden gebruikt door omwonenden en werknemers van bedrijven. Daardoor lijkt economisch gezien een en ander haalbaar. “Deze functies horen thuis in de moderne samenleving en creëren met elkaar een belangrijke meerwaarde voor de omgeving”, aldus het clubbestuur. De bovengrondse bebouwing is minimaal. Het parkachtige sportcomplex wordt onderdeel van het toekomstige Drentepark. Door voetbalvelden en tennisbanen te combineren met een parkeergarage, kan voor de omgeving van de Drentestraat worden voldaan aan de wens van de gemeente parkeren op maaiveld tegen te gaan en de schaarse grond zo optimaal mogelijk te gebruiken. Het idee voor een sportpark werd in 1998 door het ministerie van VROM gekozen als voorbeeldproject voor intensief ruimtegebruik. Met de daaraan verbonden financiële bijdrage werd onder begeleiding van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting het plan gemaakt.

Reageer op dit artikel