nieuws

Overkapping van A2 bij Leidsche Rijn fors duurder

bouwbreed

De overkapping van autosnelweg A2 ten behoeve van de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn, wordt waarschijnlijk honderd- tot tweehonderdmiljoen gulden duurder. Dit is het gevolg van de nieuwe Europese norm voor luchtkwaliteit in woonwijken. Die maakt het nodig dat de rijksweg ter hoogte van Vinex-wijk Leidsche Rijn geheel wordt overkapt of dat delen van de wijk in de buurt van de A2 onbebouwd blijven.

In de plannen van de gemeente Utrecht is de zogenoemde dodo- constructie opgenomen. Dodo staat voor dicht-open-dicht-open. De kap over de A2 zou op drie plaatsen open zijn. Volgens woordvoerder Vreeken van het projectbureau Leidsche Rijn heeft dat echter zeer grote gevolgen voor de bebouwingsmogelijkheden. Op de plaatsen waar de snelweg niet is overkapt, zouden zones van zo’n tweehonderd meter komen waar geen woningen mogen verrijzen. “Dat vinden we onaanvaardbaar. We streven juist naar een zodanige integratie van de snelweg dat Leidsche Rijn naadloos aansluit op de rest van de stad”. Probleem is dat via de openingen in de overkapping te hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof (geproduceerd door verkeer) vrijkomen. In Europees verband is afgesproken hoeveel van deze stoffen mag voorkomen in de lucht in woonwijken. De normen moeten nog worden vertaald in landelijk beleid en worden volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM in 2005 (fijnstof) en 2010 (stikstofdioxide) van kracht.

Normen

Volgens Vreeken van het projectbureau staat vast dat Leidsche Rijn aan de Europese normen moet voldoen. Om die reden studeert Utrecht samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM op de nu ontstane situatie. Bekeken wordt in hoeverre de plannen moeten worden aangepast. Vreeken gaat er voorzichtig van uit dat moet worden gekozen voor een geheel gesloten overkapping. Die is volgens de eerste berekeningen honderd- tot tweehonderdmiljoen gulden duurder dan de dodo-constructie. “Dat is niet echt een bedrag waar we van schrikken. Het moet haalbaar zijn”, zegt hij. Overigens wijst Vreeken er op dat Utrecht oorspronkelijk een geheel gesloten kap wenste en dus niet ongelukkig is met een aanpassing van de plannen. In september valt de definitieve beslissing: een geheel gesloten overkapping of aanpassing van de bouwplannen.

Reageer op dit artikel