nieuws

Oranjewoud heeft meest innovatieve OR

bouwbreed

“Vanuit het oogpunt van medezeggenschap is dit heel belangrijk. Het bevestigt dat we goed bezig zijn en een gelijkwaardige partner van de directie zijn bij het analyseren van problemen en het nemen van toekomstige beslissingen.”

Aldus reageert D. van Griensven, voorzitter van de ondernemingsraad van ingenieursbureau Oranjewoud, op de toekenning van de prijs voor de meeste innovatieve OR door de FNV. In de jury die de ondernemingsraad bekroonde, zaten onder meer FNV-voorzitter L. de Waal en VNO/NCW-voorman J.H. Schraven. Oranjewoud kreeg de prijs voor zowel zijn “innovatieve aanpak als resultaatgerichte volharding”, oordeelt een unanieme jury. De OR wordt ook geprezen voor de “eigenzinnige en praktische wijze” waarop hij bijdroeg aan betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Het ingenieursbureau verricht onder meer veel grondwerk. Bij onderzoek naar bodemverontreiniging werd tot voor kort de geurwaarneming letterlijk met de neus gedaan, behalve in die gevallen waarbij de gezondheidsrisico’s vanaf het eerste moment duidelijk zijn.

Onverdacht

Maar ook op “onverdachte terreinen” konden grondwerkers van het bedrijf risico’s lopen. Daarom verzocht de OR de directie hiervoor alternatieven aan te dragen. Onder het mom van ‘iedereen in de branche doet het met de neus’ voelde de leiding van Oranjewoud daar niet voor. De OR klopte vervolgens bij milieugedeputeerden van alle provincies aan en benaderde circa twintig ondernemingsraden van concurrenten en collegabedrijven. De jury: “Dit is zeker geen gebruikelijke methode voor OR’en, vooral niet in een branche met stevige concurrentie.” Vorig voorjaar ging de directie overstag. Er kwam een protocol en er werd meetapparatuur aangeschaft. Inmiddels is er ook een ‘richtlijn ter vervanging van actieve geurwaarnemingen’. De wettelijke gezondheidsnormen voor de actieve geurwaarneming zijn al sinds 1 januari 1997 aangescherpt. In feite was de gehele branche nadien in overtreding, maar de Arbeidsinspectie had geen tijd en mankracht voor actieve controle.

Professioneel

Het actieve optreden van het medezeggenschapsorgaan leverde geen grote conflicten met de directie op. “We zijn altijd professioneel met elkaar omgegaan. Het verschil van mening ging vooral over de procedure en het tijdstip van uitvoering. Wij wilden sneller.” Van Griensven zegt ook dat de directie binnen de branche nog heeft gelobbyd voor uniforme afspraken, maar daarvoor ontbrak het draagvlak. De actie van zijn OR heeft binnen de branche navolging gevonden, is Van Griensvens indruk. “Er is toch wel een vliegwieleffect opgetreden. Er lijkt sprake te zijn van een kentering.”

Reageer op dit artikel