nieuws

NVOB-voorman kraakt harde noten

bouwbreed Premium

NVOB-voorzitter Ravesloot vindt het belachelijk dat de Arbeidsinspectie alleen rechtmatig gevestigde bedrijven bezoekt. Het zwarte en grijze circuit vallen praktisch buiten de controle. En dat terwijl de bouw hoog scoort bij investeringen in arbozorg en arbomiddelen.

“Het eind vorig jaar ingevoerde lik-op-stuk-beleid schiet zijn doel volledig voorbij. Een bonafide bedrijf krijgt bij de minste overtreding direct een zware boete, terwijl het grijze en zwarte circuit in de bouw niet of nauwelijks worden gecontroleerd. De Arbeidsinspectie komt daar nota bene nog rond voor uit ook. En het NVOB maar proberen zijn leden in het gareel te houden.” Ravesloot slaakte deze verzuchting tijdens de jaarlijkse zomerparty van zijn verbond. Het steekt hem temeer omdat uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat de bouw relatief hoog scoort in arbozorg. “Dat bewijst dat we achter het politieke streven staan alle werknemers een veilige en gezonde werkplaats te bieden.”

Papierwinkel

De keerzijde van de medaille is echter de papierwinkel, stelde Ravesloot. “Dit nobele streven is direct weer vertaald in een enorme administratieve rompslomp. Kleinere bedrijven kunnen absoluut niet meer aan alle administratieve verplichtingen voldoen. De gemiddelde aannemer is vaak meer tijd kwijt aan de papierwinkel dan aan het uitoefenen van zijn vak. Deze ondernemers zijn dus noodgedwongen burgelijk ongehoorzaam.” De NVOB-voorman kraakte nog een harde noot over de woningbouw en de kreet als zou Nederland vol zijn. Volgens hem is er nog steeds sprake van bevoogding door de politiek. Gevolg is dat er nog steeds sprake is van discrepantie tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. “Daarmee zadelt de politiek de samenleving op met een prijsexplosie.” Ravesloot pleit er dan ook de wensen van de woonconsument centraal te stellen en maatwerk te leveren. “We beseffen dat voldoen aan de woonwensen van een welvarende bevolking meer ruimte kost. Dat hoeft geen probleem te zijn. Zolang boeren extra weiland kopen om hun mestoverschot boekhoudkundig weg te werken, hoeft niemand bij mij aan te komen met het verhaal dat Nederland vol is”, zo zei hij. Meer ziet hij in meervoudig grondgebruik. “Ik weet het: het staat nog in de kinderschoenen, maar technisch gezien kan de bouw er zo mee aan de slag.” Als Nederland vol verklaard wordt, krijgen de mensen die er teveel zijn dan een enkeltje Australië? vroeg hij schertsend. “Er is absoluut ruimte genoeg. We moeten ophouden elkaar het gevoel van vol aan te praten. Waar het om gaat is de beschikbare ruimte verstandig en creatief te benutten. Als bouwers willen we daar graag oplossingen voor aandragen”, besloot Ravesloot.

‘Bonafide bedrijf krijgt bij minste fout zware boete’

Reageer op dit artikel