nieuws

Nieuwbouwwoning lucratief voor alle partijen

bouwbreed

Tijdens het bouwproces van een nieuw huis ontstaat op verschillende momenten overwaarde, zowel op de grond als op het huis zelf. Ook de koper kan direct rekenen op een waardevermeerdering. Staatssecretaris Remkes wil met grondbeleid en bijbouwen van bijna een miljoen huizen de overwaarde aanpakken.

Het ministerie van VROM komt tot deze conclusie op basis van onderzoek naar de relatie tussen de woningmarkt en de grondmarkt dat is uitgevoerd door Rigo, Tauw en OTB. Marktdruk zorgt ervoor dat de prijzen in delen van het land verschillend zijn. Een huis in de Randstad is het duurst . Gemiddeld betaalt een koper 430.000 gulden voor een nieuwe woning. Kopers in de zogenoemde intermediaire zone (Gelderland, Noord- Brabant, Flevoland en Overijssel) zijn beter af. Ze betalen minder, terwijl het verschil tussen de vrij op naam prijs en de marktwaarde in deze provincies het grootst is. (zie tabel)

Prijs/kwaliteit In de Randstad zijn opvallende verschillen waargenomen. Een koper van een Vinex-woning heeft potentieel minder overwaarde op zijn huis dan bij andere nieuwbouwprojecten. Dit laatste is deels te verklaren door de gestegen grondprijzen op Vinex-locaties. Remkes wijt de slechtere prijs- kwaliteitverhouding van nieuwbouw vooral aan de discrepantie tussen vraag en aanbod. De verkoopprijzen van woningen zijn de afgelopen vijf jaar met 52 procent gestegen. De bouwkosten gingen met 38 procent omhoog, de grondkosten met 45 procent. Dat betekent dat voor 11 procent van de kostenstijging in de afgelopen vijf jaar geen andere verklaring is te vinden dan dat deze winst wordt opgestreken door oorspronkelijke grondeigenaar, bouwer/ontwikkelaar en gemeente. Met een gemiddelde huizenprijs van 390.000 gulden komt dat neer op ruim 40.000 gulden per woning. Toch komen de onderzoekers tot de conclusie dat de stijging van de prijzen niet maximaal is geweest. Vooral de bouwkosten zijn relatief achtergebleven. “Het verschil tussen VON-prijs en marktwaarde leidt tot potentiële overwaarde voor de eerste koper.

Terugdringen

Daarnaast zijn de grondprijzen sterker gestegen dan de prijzen van nieuwbouwwoningen; dit tegen een achtergrond van een gematigde stijging van de bouwkosten. De groei van de overwaarde op het vastgoed geeft echter aan dat de stijging daarom niet maximaal was.” De staatssecretaris heeft desondanks het voornemen de verschillende vormen van overwaarde die tijdens het bouwproces ontstaan, terug te dringen. In eerste instantie denkt hij dat te doen door het aanbod te vergroten. “In de huidige sociaal economische omstandigheden betekent dit dat het kwalitatief gewenste aanbod moet worden verruimd door middel van zowel een vergroting van het nieuwbouwaanbod als door een intensivering van de stedelijke vernieuwing. Daarom is in de ontwerpnota Wonen dan ook de ambitieuze opgave van 950.000 huizen voor 2010 geformuleerd”, schrijft Remkes in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil Remkes proberen overwaarde om te zetten in kwaliteit van woningen en locaties. Hij denkt hierbij aan maatregelen op het gebied van grondbeleid. Een huis in de Randstad is het duurst, kopers in Gelderland, Noord-Brabant, Flevoland en Overijssel zijn beter af.

Reageer op dit artikel