nieuws

Ministeries komen met actieplan

bouwbreed

Nederlandse ondernemers zijn beter op de hoogte van de inhoud van de Machinerichtlijn dan hun collega’s in de andere Europese landen. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich er ook aan houden. Een actieplan van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet hierin verbetering brengen.

De machines van een groot aantal ondernemers voldoen niet aan de eisen. De inspanningen van de overheid en de brancheorganisaties om de veiligheid van machines te verbeteren, hebben onvoldoende resultaat gehad. Een steekproef van de Gezondheidsbescherming, Inspectie Waren & Veterinaire Zaken (W&V) bracht aan het licht dat van sommige machines slechts eenderde CE-gemarkeerd is. De redenen waarom de bedrijven geen haast maken met de implementatie van de CE-markering variëren. ‘Er worden geen sancties opgelegd’, is een veelgehoord argument. Andere redenen zijn dat de normen achterlopen bij de technische ontwikkelingen, dat de technische eisen moeilijk naar de praktijk zijn te vertalen en dat implementatie naar verwachting hoge kosten met zich meebrengt. Ook zou het ondernemers vaak ontbreken aan specifieke deskundigheid. Het is niet altijd helder welke normen precies bij de verschillende machines horen, blijkt uit onderzoek van Bureau Bartels, in opdracht van EZ. “Er zijn veel algemene normen, maar nog niet genoeg specifieke normen voor (groepen van) machines”, schrijven de opstellers van het actieplan. “De technische eisen zijn daarom niet altijd even makkelijk naar de praktijk te vertalen. De fabrikant die de opdracht krijgt ‘adequate maatregelen tegen knelgevaar’ te nemen, weet dikwijls niet direct welke technische maatregel hiervoor volstaat.”

Stroomlijnen

Volgens Nipo-onderzoek weten de ondernemers niet goed waar ze voor informatie het beste terecht kunnen. Gevraagd naar suggesties voor verbetering werd het vaakst gezegd: “Stroomlijnen van de informatievoorziening via één instantie”. De waardering voor het voorlichtingsmateriaal neemt af naarmate de bedrijven verder zijn met de implementatie. Dan is meer specifieke informatie gewenst. Door middel van een combinatie van toegepaste voorlichting en handhaving gaat de overheid de betrokken partijen nadrukkelijker op hun verantwoordelijkheden wijzen. Twee proefprojecten moeten inzicht geven in de manier waarop de informatievoorziening en de handhaving het beste kunnen worden georganiseerd. Daarvoor zijn twee productgroepen geselecteerd: tuingereedschappen en aftak-tussenassen. De brancheorganisaties, NNI, Syntens, de Arbodiensten en de VNCE zijn zo gedetailleerd mogelijk geïnformeerd over de opzet van de actie, die tot in het najaar doorloopt. Als de proefprojecten succesvol zijn, zullen meerdere en verdergaande projecten volgen.

Reageer op dit artikel