nieuws

Minister speelt blufpoker met Rondje Randstad

bouwbreed

Het Rondje Randstad, de supersnelle treinverbinding tussen de grote steden in de Randstad, is voor minister Netelenbos hét project waarmee ze haar politieke tegenstanders de mond snoert. Wie beweert dat de bewindsvrouw is gevallen voor de asfaltlobby en met cijfers aantoont dat van de elf miljard gulden voor haar Bereikbaarheidsoffensief Randstad wel erg veel naar wegen gaat, wordt onmiddellijk met het Rondje Randstad om de oren geslagen.

Zes miljard gulden gaat de treinverbinding ongeveer kosten. De drie regeringspartijen hebben het project opgenomen in het onlangs gewijzigde regeerakkoord. Nog deze kabinetsperiode moet het Rondje Randstad worden geregeld. Toch is het uitermate onzeker of het er ooit van zal komen. Netelenbos heeft immers nadrukkelijk aangegeven dat de supersnelle treinverbinding alleen tot de mogelijkheden behoort als het bedrijfsleven meebetaalt. De kans dat ondernemingen bereid zijn een flinke bijdrage te leveren, is wel aanwezig. Immers, een consortium van Siemens, Ballast Nedam, HBG en ABN-Amro bood alweer een jaar geleden aan te willen meebetalen aan een Rondje Randstad (in combinatie met de aanleg van de Zuiderzeelijn) als die wordt aangelegd in de vorm van een magneetbaan. Het plan van Netelenbos lijkt voort te borduren op dit voorstel, al moet worden opgemerkt dat het consortium het had over een prijs van 1,1 miljard gulden. Omdat het Rondje Randstad van Siemens en partners geheel nieuwe infrastructuur vergt, die niet kan worden aangelegd in de plaats van de bestaande railverbindingen, denkt de minister aan de aanleg van een soort binnenring in de Randstad. De nieuwe openbaar-vervoerverbinding zou de nieuwe bouwlocaties van de grote steden aaneen moeten rijgen. Netelenbos is er voorstander van dat de grote steden groeien in de richting van het Groen Hart. Ze vindt ook dat flink geconcentreerd moet worden gebouwd. Dat levert immers meer bewoners en dus reizigers op voor het openbaar vervoer en het kan de exploitatie van haar snelle trein rendabel of minder onrendabel maken. Het is ook de reden waarom ze de laatste weken steeds roept dat eerst besluiten moeten worden genomen over infrastructuur en dan pas over de nieuwe bouwlocaties. Op zich is die laatste opvatting van de minister van Verkeer zo gek nog niet. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat minister Pronk van VROM bereid zal zijn in zijn Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening grote delen van het Groene Hart te laten opslokken door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Aan een aantasting van de groene long van de Randstad valt wellicht niet te ontkomen, maar dan moet toch eerder worden gedacht aan een offer ten behoeve van meer mogelijkheden voor zeer luxe wonen in het groen. Gaat het grootschalige bouwidee van Netelenbos niet door, dan kan ze een binnenring in de vorm van een magneetbaan op haar buik schrijven. Wat overblijft is dan de mogelijkheid te investeren in het overal viersporig maken van de treinverbindingen tussen de grote steden van de Randstad. In feite is dat de vertraagde uitvoering van het oude en deels door bezuinigingen uitgestelde Rail 21-plan. Daarbij zal dan ook de aanleg van een spoorverbinding tussen Utrecht en Breda om de hoek komen kijken. Op zich zijn dergelijke investeringen niet onzinnig, omdat ermee wordt voorkomen dat concurrerende systemen naast elkaar komen te liggen. De NS krijgt gewoon betere infrastructuur en kan dus ook de dienstverlening in de Randstad aanzienlijk verbeteren. Het bedrijf kan de klanten midden in de centra van de steden afzetten, wat handiger is dan haltes van een magneetzweefbaan in nieuwbouwwijken. Probleem is alleen de financiering. Want voor de aanleg van gewone rails loopt het bedrijfsleven waarschijnlijk niet zo hard. En zonder privaat geld gebeurt er niets, heeft minister Netelenbos aangegeven. Het Rondje Randstad is dus nog verre van rond. Het is puur blufpoker, als minister Netelenbos het gebruikt om politieke tegenstanders de mond te snoeren.

Bedrijven lopen niet zo hard voor gewone rails

Reageer op dit artikel