nieuws

Minister schrapt verdiepte kruising tussen HSL en A4

bouwbreed

De kruising van de Hogesnelheidslijn-Zuid met de autosnelweg A4 bij Hoogmade wordt niet verdiept aangelegd. Minister Netelenbos van Verkeer heeft de projectorganisatie opgedragen te stoppen met de ontwerpactiviteiten voor een verdiepte ligging.

Volgens de minister zijn de kosten van zo’n oplossing te hoog. Ze passen niet in het budget van 8,89 miljard gulden dat zij voor de bouw van de hogesnelheidslijn beschikbaar heeft. Netelenbos heeft hiermee een einde gemaakt aan een langdurige discussie over de kruising tussen de HSL en de A4. De Tweede Kamer had in een motie om een betere inpassing gevraagd. Samen met de betrokken gemeenten is daarop de afgelopen periode intensief gestudeerd. Vast staat nu dat de HSL via een baan op palen, met een lengte van ongeveer een kilometer, over de autosnelweg wordt geleid. Hiervoor zijn nog twee varianten in omloop. De eerste gaat uit van een passage op tien meter boven het maaiveld (de zogenoemde pergolaconstructie) en de tweede op 7,5 meter. Het is de bedoeling dat samen met de gemeenten Jacobswoude, Alkemade en Leiderdorp, de provincie Zuid-Holland, Waterschap De oude Rijnstromen en het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt uitgemaakt welke van de twee oplossingen moet worden gerealiseerd. De HSL-Zuid moet begin 2006 klaar zijn. De eerste hogesnelheidslijn die in Nederland wordt gebouwd, sluit aan op het Europese hogesnelheidsnet en verbindt straks Amsterdam, Schiphol en Rotterdam met Antwerpen Brussel en Parijs.

Reageer op dit artikel