nieuws

Miljoenen extra voor infrastructuur

bouwbreed Premium

Minister Netelenbos van Verkeer mag de komende tien jaar honderden miljoenen meer investeren in infrastructuur dan de elf miljard gulden die nu is uitgetrokken voor het Bereikbaarheidsoffensief Randstad.

De tekorten op de HSL-Zuid (250 miljoen gulden) en de aanpassing van bestaand spoor in verband met het schrappen van de Noordtak van de Betuweroute (405 miljoen gulden) gaan daarom niet ten koste van maatregelen die files moeten voorkomen op het hoofdwegennet tussen en rond de vier grote steden. Tijdens een algemeen overleg over het Bereikbaarheidsoffensief Randstad bleek deze week dat onder de verkeersspecialisten in de Tweede Kamer grote verwarring heerst over de vraag welke projecten worden gefinancierd met de miljarden die extra beschikbaar komen in het kader van het anti-fileplan.

Gedetailleerd

Die verwarring is onder meer het gevolg van vertrouwelijke stukken die circuleren onder Kamerleden. In die stukken zijn gedetailleerde investeringscijfers opgenomen. Ze blijken echter aan te geven welke bedragen het kabinet in de nieuwe begroting wil reserveren voor infrastructuur. Dat is aanzienlijk meer dan de al openbaar gemaakte elf miljard gulden. Aanvankelijk bestond bij een aantal fracties in de Kamer de indruk dat ook het tekort op de HSL-Zuid (gevolg van een tegenvallende aanbesteding van de onderbouw) met het geld voor het anti- fileplan moest worden betaald. Het zou dan drukken op de toch al beperkte middelen voor openbaar vervoer. Hetzelfde geldt voor de investering in het bestaande spoor, die nodig is na het schrappen van de Noordtak van de Betuwelijn. Minister Netelenbos kon in het algemeen overleg niet echt opheldering geven over de cijfers. Probleem voor haar is dat ze niet vooruit kan lopen op de nieuwe begroting, die immers pas op prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Stations

In tegenstelling tot de tekorten op de HSL en de investering in verband met het schrappen van de Noordtak, vallen de aanpassingen aan stations waar de HSL straks stopt (535 miljoen gulden) wel onder het bereikbaarheidsplan. Het gaat volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat in dit geval om een verbetering van de overstapfaciliteiten en dus van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De Tweede Kamer krijgt van Netelenbos de kans alle investeringen bij de begrotingsbehandeling onder de loep te nemen. De Kamer krijgt dan de vrijheid plannen te schrappen. Netelenbos is daarvan overigens geen voorstander, omdat volgens haar alle onderdelen van het Bereikbaarheidsoffensief nauw met elkaar samenhangen. Ze heeft de Kamer een brief beloofd, waarin ze precies aangeeft hoeveel per onderdeel wordt geïnvesteerd.

Reageer op dit artikel