nieuws

Met stofzuiger over zandbodem van drinkwaterbekken

bouwbreed Premium

Het bedrijf Knoop-Vis Baggerwerken BV in Ouderkerk aan de IJssel heeft een methode bedacht om de zandbodems van drinkwaterbekkens op een afdoende manier te ontdoen van slib, algen en bladeren.

Met een speciaal ontworpen borstelbak kan de millimeters dikke laag vuil worden verwijderd. Belangrijk daarbij is dat de onderliggende zandlaag niet beschadigd raakt. Het zand heeft namelijk een zuiverende werking. Bij de huidige schoonmaakmethodes raakt deze laag vaak wel beschadigd. Een test afgelopen winter in bekkens van Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) in Enschede bewees dat de borstelmethode succesvol is. WMO vangt via zogenaamde infiltratiebekkens oppervlaktewater op, dat bestemd is voor consumptie. Deze bekkens bestaan uit grote waterpartijen van tweeënhalf tot vier meter diep met een grootte die varieert tussen een halve en tien hectare. Het verzamelde water zakt met een snelheid van zo’n tien centimeter per dag door de onderliggende zandbodem tot een diepte van veertig tot zestig meter. De watermaatschappijen pompen dat water weer omhoog, waarna het na behandeling een weg vindt naar de consument. Op de bekkenbodem blijven na verloop van tijd slibdeeltjes, algen en bladeren achter. Die vormen een sliblaag, die na een jaar ongeveer een dikte van tussen de twee millimeter en drie centimeter heeft. Daardoor daalt de capaciteit van het bekken met soms zeventig tot tachtig procent. Jaarlijks baggeren is dus noodzakelijk. Tot nog toe gebeurt dat door het bekken voor een periode van vier weken droog te leggen. Een hydraulische kraan verwijdert dan het vuil. Groot nadeel is echter dat de onderliggende zandlaag wordt aangetast. Op last van WMO studeerde Knoop-Vis op een betere methode. “De borstelbak is net een onderwaterstofzuiger. Het heeft als grote voordeel dat het een millimeters dunne sliblaag verwijdert zonder de zandlaag te beschadigen”, vertelt directeur J. Knoop. “De borstel kan op iedere zuiger worden gemonteerd en is compact. De hoeveelheid slib die wordt verwijderd varieert tussen duizend en tweeduizend vierkante meter per dag. Het vermogen van de pomp is 250 kubieke meter.” Afgelopen werd de borstel in bekkens van Rijkswaterstaat in Enschede getest. Daar is 23.530 vierkante meter infiltratiebekken schoongemaakt. Het vuil wordt via een slangensysteem tot maximaal twee kilometer op depot gepompt.

Reageer op dit artikel