nieuws

Meer geld voor opruimen bommen

bouwbreed Premium

Het opruimen van bommen en granaten mag dijkverzwaringen niet vertragen. Daarom komt er meer geld vrij om niet-geëxplodeerde bommen bij dijken onschadelijk te maken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat daarnaar op zoek. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat kondigde dat woensdag aan in de Tweede Kamer. De bewindsvrouw gaat ervan uit dat het geld er binnenkort is. Zij reageerde daarmee op een motie van de SGP, die door de VVD, D66, PvdA en het CDA werd gesteund. Een aantal projecten om rivierdijken te versterken is al stilgelegd, omdat een tekort aan geld verwijdering van explosieven belemmert.

Rapportage

Jaarlijks is tien miljoen gulden beschikbaar, die het ministerie van Binnenlandse Zaken beheert. Het geld is ook bedoeld om explosieven op te ruimen als wegen of spoorlijnen worden aangelegd. Volgens staatssecretaris De Vries is dit jaar 14 tot 15 miljoen gulden nodig. In de laatste voortgangsrapportage Deltaplan Grote Rivieren staan vijf projecten in Brabant, Gelderland en Zeeland genoemd, vertraging oplopen. Het Inter Provinciaal Overlegorgaan heeft de staatssecretaris met klem verzocht meer geld beschikbaar te stellen, zodat explosieven snel kunnen worden verwijderd.

Reageer op dit artikel