nieuws

Leren en werken oplossing voor studenten

bouwbreed Premium

Leren en werken (duaal studeren) kan een middel zijn om meer studenten aan te trekken voor het vak Civiele Techniek. Zo’n middel is geen overbodige luxe want het aantal jongeren dat kiest voor deze bedrijfstak is klein, terwijl de vraag naar personeel groot is.

Dat blijkt uit het Verkennend Onderzoek Civiele Techniek dat werd gedaan door de Landelijke Organisatie Vrouwen in Hogere Technische Opleidingen en Functies(VHTO). Het onderzoek werd gehouden onder 149 studenten Civiele Techniek in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Omdat er te weinig studenten zijn voor Civiele Techniek hebben negen ingenieur- adviesbureau’s uit Zuid-Nederland het initiatief genomen om samen met regionale beroepsopleidingen een plan van aanpak te ontwikkelen om zo meer studenten aan te trekken. Het onderzoek van VHTO vloeit hier uit voort. Het enthousiasme voor duaal studeren swingt overigens niet de pan uit. Een kleine meerderheid van zowel mbo-studenten als hbo-studenten geeft te kennen dat ze liever een voltijdse opleiding volgen. De overige studenten zijn in principe wel geïnteresseerd, maar alleen als de opleidingsmogelijkheden worden aangepast. Desondanks zijn er volgens het onderzoek ruime mogelijkheden om het tij te keren. “De peiling onder zittende studenten laat zien dat, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, de overstap van de voltijdopleiding naar een duaal traject zeker overwogen wordt.” Bovendien blijkt dat ongeveer de helft van de eerstejaars studenten Civiele Techniek van de Hogescholen Brabant en ’s Hertogenbosch geïnteresseerd is in duaal studeren, nadat ze daarover nader zijn ingelicht. “Studenten met een voorkeur voor duaal leren zijn studenten die zichzelf doeners vinden, die duaal leren aantrekkelijk vinden vanwege het salaris, die een betere beroepsvoorbereiding verwachten van duaal leren en die de directe koppeling van theorie en praktijk aantrekkelijk vinden.” Deelname aan duaal onderwijs biedt voor bedrijven als belangrijk voordeel dat ze in een vroeg stadium personeel kunnen vinden en dat zittend personeel waar nodig kan worden bijgeschoold. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat binnen het onderwijs vaak een verkeerd beeld bestaat van het werk dat ingenieursbureaus doen. Veelal hebben studenten geen idee van de beroepsmogelijkheden en werkterreinen binnen deze branche. De docenten zelf zijn er niet veel beter aan toe. Ook zij blijken vaak nauwelijks weet te hebben hoe ingenieursbureaus werken. “Opleidingen anticiperen onvoldoende op de verbreding van de functie-eisen die binnen de ingenieur-adviesbureaus plaatsvindt”, concludeert het rapport. Meer animo voor civiele techniek

Reageer op dit artikel