nieuws

Lek dak hoort ook bij onderhoud appartement

bouwbreed

Onbekendheid met het appartementsrecht kan leiden tot fikse burenruzies en langzaam verval van woongebouwen. De belangenorganisatie voor appartementseigenaren VvE Belang wil dat veranderen. Met het oog daarop geeft zij onder andere ‘het ABC van de VvE’ en het ‘Handboek voor de Vereniging van Eigenaren’ uit. Eigenaar-bewoners van een appartement denken vaak, dat zij een woning hebben gekocht. In de praktijk zorgen zij voor het onderhoud van hun appartement alsof het om een eengezinswoning ging. In werkelijkheid zijn zij mede-eigenaar van het totale woongebouw en hebben zij het exclusieve recht op het gebruik van een deel daarvan. De manier waarop de eigenaar-bewoner van een appartement zijn bezit ervaart, strookt dus helemaal niet met hoe de wetgever de zaken heeft geregeld. Dat kan tot grote problemen leiden, als bijvoorbeeld het dak van het hele gebouw vernieuwd moet worden. De bewoners van de begane grond ervaren het als onredelijk, dat zij moeten meebetalen aan de reparatie van het dak ‘van een ander’. Zij zijn zich er niet van bewust, dat zij verplicht lid zijn van de Vereniging van Eigenaren (VvE), een constructie die zich wat moeizaam verhoudt met de vrijheid van vereniging, het Burgerlijk Wetboek en de rechten en plichten van huurders van appartementen.

Burenruzies In de praktijk ‘slapen’ veel Verenigingen van Eigenaren en regelen de bewoners zelf het onderhoud van hun deel van het complex. Veel woongebouwen zijn echter veertig tot vijftig jaar geleden gebouwd en hard toe aan grootschalig onderhoud. Meestal gaat het om huurwoningen. Het beleid van de overheid is erop gericht, deze appartementen ‘en masse’ aan de huurders te verkopen. Om burenruzies, verkrotting en andere problemen te voorkomen moeten de betrokken Verenigingen van Eigenaren tot leven gewekt worden. De Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren VvE Belang staat klaar, om de verenigingen met raad en daad terzijde te staan. Een niet te onderschatten bijdrage daaraan is de uitgave van twee boeken, ‘het ABC van de VvE’ en het ‘Handboek voor de VvE’. Hierin hebben F.G.M. Schuurs, directeur van VvE Belang, en mr. R.M.G. Rothengatter, hoofd juridische dienst van VvE Belang, alles over Verenigingen van Eigenaren op een rijtje gezet.

Strubbelingen

De auteurs hebben hun werk grondig gedaan, met medewerking van een aantal deskundigen en met dank aan prof. mr. A.A. van Velten, bijzonder hoogleraar onroerendgoedrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Het ABC van de VvE’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de meest gestelde vragen. Zij gaan vooral over juridische strubbelingen tussen eigenaar-bewoners onderling en met bestuurders. Veel vragen wijzen op een slecht functioneren van bestuurders en Verenigingen van Eigenaren. De wetgever zou zich nog eens op de constructie moeten bezinnen, vooral nu het aantal eigenaren van appartementen sterk groeit en de noodzaak van groot onderhoud toeneemt. Het tweede deel van ‘Het ABC van de VvE’ bevat ongeveer dezelfde informatie als het ‘Handboek voor de VvE’, maar dan op alfabet. De boeken zijn bedoeld voor eigenaar- bewoners, maar leveren ook veel informatie voor beheerders en bouwbedrijven, die zaken met Verenigingen van Eigenaren willen (gaan) doen.

Het ABC van de VvE Handboek voor de VvE zijn te bestellen door overmaking van 49,50 respectievelijk 39,50 op giro 4385434 van VvE Media BV te Oosterhout

Reageer op dit artikel