nieuws

Label op schimmelgevoelig materiaal

bouwbreed

TNO Bouw heeft met ondersteuning van de Stichting Bouwresearch (SBR) een onderzoek verricht naar de schimmelgevoeligheid van een aantal bouwmaterialen. Met de onderzoeksresultaten willen SBR en TNO de industrie stimuleren om bouwmaterialen te ontwikkelen die minder gevoelig zijn voor schimmelgroei.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport ‘Schimmelgevoeligheid van afwerkmaterialen’ dat is te bestellen bij de SBR. In het rapport wordt de opgezette meetmethode besproken en is een klasse-indeling gemaakt naar minst, tamelijk en zeer schimmelgevoelige materialen. In zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw komen schimmels op grote schaal voor op wanden, plafonds, kitvoegen en tegelvloeren. In de woningbouw gaat het om een miljoen oude- en nieuwe woningen. In de industrie vinden regelmatig verstoringen van het productieproces plaats. Hoewel schimmels vaak niet worden geaccepteerd vanuit esthetisch oogpunt kunnen ze ook gevolgen hebben voor de gezondheid. Olaf Adan van TNO Bouw: “In Nederland ontstaan de voornaamste gezondheidsklachten door schimmels, allergieën aan de ademhalingsorganen en de huid. In het noorden van de Verenigde Staten en Scandinavië zijn al enkele slachtoffers gevallen door de Stachybotrysschimmel die kan voorkomen onder ‘koude daken’ in de houtskeletbouw.” In het onderzoek wordt de verwachting uitgesproken dat schimmelvorming de komende jaren zal toenemen door toepassing van milieuvriendelijke materialen, strengere overheidseisen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en betere isolatie.

Combinatie

Hoewel veelal wordt aangenomen dat de combinatie van veel vocht en weinig ventilatie een ideaal klimaat is voor schimmelgroei kan het in dezelfde mate optreden bij weinig vocht en veel ventilatie. Aldan: “De hoofdoorzaak voor het optreden van schimmels moet dus worden gezocht in de schimmelgevoeligheid van het materiaal. Als vervolg op dit onderzoek wil TNO Bouw voorstellen bouwmaterialen te labelen naar schimmelgevoeligheid. In eerste instantie samen met de industrie of als die niet mee willen werken vanuit de overheid”, aldus Aldan.

SBR, Rotterdam, telefoon (010) 4114111

Reageer op dit artikel