nieuws

Koopgroep energie naarstig op zoek naar financiers

bouwbreed

Wisselstroom, een koopgroep voor energie, is vooralsnog alleen via Internet te bereiken. Op het moment dat deze koopgroep meer vaste grond onder de voeten krijgt, kunnen de deelnemers ook via de telefoon de organisatie aanspreken.

Wisselstroom koopt tegen gunstige tarieven elektriciteit in. De koopgroep zal minstens vijftienduizend tot twintigduizend leden moeten tellen willen de producenten haar serieus nemen. Inkomsten haalt de organisatie uit reclamegelden en de dekkingsmarge op de leveringscontracten. Wisselstroom communiceert nu ruim vier weken langs elektronische weg met de buitenwereld (www.wisselstroom.nl). Dezer dagen onderhandelt de organisatie met mogelijke financiers. De traditionele geldverstrekkers lijken vooralsnog weinig overtuigd van het succes dat een koopgroep voor energie kan boeken. Woordvoerder L. Fokker van Wisselstroom schat die kans daarentegen hoog in. Soortgelijke initiatieven in Duitsland, Scandinavië en Groot-Brittannië vonden inmiddels op ruime schaal navolging. Ook in Nederland ziet de organisatie meer koopgroepen ontstaan.

Groene energie

Wisselstroom opende intussen een koopgroep voor groene energie, die momenteel ruim drieduizend inschrijvers telt. Die betalen in een fictief rekenvoorbeeld van Fokker 30 voor een kilowattuur. Wisselstroom koopt die voor 32 cent in, geeft daar 2 cent korting op en dekt met de resterende cent de organisatiekosten af. Naar verwacht komt op 1 januari van het volgende jaar de markt voor groene energie vrij. Fokker hoopt dan al te kunnen bemiddelen bij de levering. Hij verwacht dat dit met succes en in elk geval op basis van gelijkwaardigheid zal verlopen, omdat de zes initiatiefnemers van de organisatie uit de energiesector komen. Een projectgroep van het ministerie van Economische Zaken bereidt inmiddels een certificeringssysteem voor groene energie voor. Een zogeheten groencertificaat garandeert dat de energie uit duurzame bron komt. De verbruiker koopt deze verklaringen bij de gekozen energieleverancier.

Makelaar

Wisselstroom levert de energie niet zelf, maar onderhandelt als een soort makelaar alleen over de prijs met de producenten. Die ‘zetten’ de energie op het net en rekenen het verbruik af. Groene stroom blijkt nog een redelijk schaars product. Door de toevoeging ‘groen’ zal het wat duurder blijven dan elektriciteit uit conventionele bron. Fokker hoopt groene stroom te kunnen leveren tegen de huidige kilowattuurprijs van ‘gewone’ elektra. Tot nog toe lopen de prijzen voor groene stroom uiteen. Essent bijvoorbeeld berekent kleinverbruikers 30,8 cent, inclusief btw, voor een kilowattuur, terwijl Nuon 41,5 cent vraagt. Op 1 januari 2004 komt de markt voor kleinverbruikers van conventioneel opgewekte energie vrij. Ook daarvoor wil Wisselstroom een koopgroep opzetten. Het gezamenlijke leveringscontract loopt waarschijnlijk twee jaar. Daarna onderhandelt de organisatie opnieuw over de kilowattuurprijs. Hetzelfde gebeurt voor de koopgroep Grootverbruik. Die markt komt op 1 januari 2001 vrij. Groot zakelijk verbruik begint bij een aangesloten vermogen van meer dan driemaal 80 ampère. Zou Wisselstroom tijdens de contractperiode ophouden te bestaan, dan verzekert het contract de deelnemer de volledige looptijd van levering. In beginsel zou Wisselstroom de omvang van de koopgroepen aanmerkelijk kunnen vergroten door aansluiting te zoeken bij soortgelijke organisaties elders in Europa. Per land gelden evenwel andere voorwaarden, die het samengaan bemoeilijken. Diverse Europese energiebedrijven willen samen via Internet goederen en diensten inkopen om zo de transactiekosten te halveren. Brandstof, één van de grootste kostenposten voor energiebedrijven, wordt niet langs deze weg verhandeld. Het initiatief komt van het Schotse Scottish Power en het Spaanse Endesa. Nuon doet als enige Nederlandse energieleverancier mee. De andere deelnemers zijn EDF (Frankrijk), Enel (Italië), RWE (Duitsland), Iberdrola (Spanje), Vattenfall (Zweden), Electrabel (België) en National Grid, United Utilities en Northern Electric (Groot- Brittannië). Samen zijn deze partijen goed voor zo’n 45 procent van de inkopen van de Europese energiesector. Koopgroep Wisselstroom levert de energie niet zelf, maar onderhandelt als een soort makelaar alleen over de prijs met de producenten.

Reageer op dit artikel