nieuws

Kamer zet aanleg Betuwelijn door

bouwbreed

De Tweede Kamer voelt er niets voor het besluit de Betuweroute aan te leggen terug te draaien, nu de Algemene Rekenkamer de onderbouwing ervan heeft gekraakt. Alleen GroenLinks en de SP willen de aanleg ogenblikkelijk stoppen. Ook minister Netelenbos wil doorgaan met de Betuwelijn.

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 menen dat dan sprake zou zijn van kapitaalvernietiging, omdat al meer dan driekwart van het budget (9,45 miljard gulden) is uitgegeven of deel uitmaakt van verplichtingen. Ook het CDA denkt er zo over. Voor VVD-Kamerlid Verbugt weegt zwaar dat de Rekenkamer geen bewijzen heeft gevonden dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd of dat relevante informatie is achtergehouden. Politieke consequenties hoeft het rapport dan ook niet te hebben, vindt de VVD. Wel wil Verbugt met minister Netelenbos discussiëren over toekomstige besluitvorming.”We beslissen de komende tijd over miljardeninvesteringen – ook in het spoor – en verbeteringen in het proces zijn dan welkom.”

Voldoende basis

PvdA-Kamerlid Feenstra zit op dezelfde lijn: “Prognoses moeten natuurlijk degelijk en betrouwbaar zijn, maar de algemene tendens is duidelijk: de problematiek is urgent en er was en is voldoende basis voor een op de toekomst gerichte, politieke besluitvorming.” De PvdA verwacht dat bij meer recente grote projecten, zoals Schiphol, HSL en Maasvlakte, het Groene Poldermodel tot betere beleidsinformatie leidt. “Een kans die bij de Betuwelijn is gemist.” D66-Kamerlid Giskes wil nog voor het zomerreces een debat over het rapport. Zij staat nog steeds achter de strategische keuze. “De Rekenkamer heeft niet gekeken naar het maatschappelijke belang van de verbinding. Het gaat dan om het belang van de Rotterdamse Haven en de ontvlechting van het goederen- en personenverkeer per spoor. Wij vinden een bedrijfeconomische benadering niet op zijn plaats.”

Onverantwoord

Voor Kamerlid Leers van oppositiepartij CDA staat het lering trekken uit de kritiek voorop. “Het rapport van de Rekenkamer is geen reden de lijn te heroverwegen, maar ik vind het wel een strategische blunder dat met veel te optimistische verwachtigen is gewerkt.” Alleen GroenLinks en de SP willen de aanleg alsnog stoppen en het miljardenverlies nemen. Kamerlid Van der Steenhoven vindt het onverantwoord de overheid met enorme exploitatietekorten op te zadelen nu de spoorlijn maximaal twintig megaton per jaar gaat vervoeren. “Met een jaarlijkse kapitaallast van vierhonderd miljoen gulden aan aanlegkosten en tweehonderd miljoen gulden aan onderhoud en gebruikskosten komt dit neer op een overheidssteun van dertig gulden per vervoerde ton. De binnenvaart rekent voor dezelfde reis circa vijf gulden.” Van der Steenhoven voorspelt dat het project uiteindelijk tot een parlementaire enquête leidt.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel