nieuws

Kamer wil binnen twee jaar duidelijkheid over luchthaven in zee

bouwbreed Premium

Een kleine Kamermeerderheid, bestaande uit PvdA, CDA en SGP/GPV, vindt dat het aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor een luchthaven in zee, sneller moet worden uitgevoerd. In plaats van de termijn van vijf jaar, die minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat nu voor ogen heeft, zou moeten worden gestreefd naar een afronding binnen twee jaar.

Het wordt dan volgens de Kamerleden Van Gijzel, (PvdA), Reitsma (CDA) en Van den Berg (SGP/GPV) mogelijk al op korte termijn strategische keuzes te maken voor de luchtvaart in Nederland op de lange termijn. Zo kan worden voorkomen dat op de huidige locatie van Schiphol desinvesteringen worden gedaan. Zij zijn het eens met het kabinet dat nu moet worden gekozen voor beperkte groei van de luchtvaart op de huidige locatie van Schiphol, maar willen over twee jaar nog eens kritisch naar dat besluit kijken. Dit bleek gisteren tijdens een debat van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de toekomst van de nationale luchthaven. PvdA, CDA en SGP/GPV gaan ervan uit dat het beheerste groeimodel ertoe leidt dat zeer snel de grenzen van de mogelijkheden worden bereikt. Van Gijzel schetste aan de hand van prognoses dat het jaarlijkse aantal vliegbewegingen op Schiphol in 2010 zal zijn gestegen tot 700.000 en in 2015 tot 800.000. Het is zeer de vraag of dat wel kan binnen de normen voor milieu en veiligheid.

Lange baan

Het kabinet heeft de aanleg van een vliegeiland voorlopig op de lange baan geschoven, omdat het veel te duur is. De kosten worden geraamd op 46 miljard gulden. Het netto-tekort zal tussen de 19 en 24 miljard gulden bedragen. De luchtvaartsector is zelf niet in staat dat bedrag op te brengen. Bovendien is het nog maar de vraag of zo’n vliegeiland uit veiligheids- (problemen met vogels en mist) en ecologische overwegingen wel een verstandige keuze is. Om antwoord te vinden op die vragen en na te gaan of de eilandoptie een oplossing is voor de lange termijn, wil het kabinet nader onderzoek laten doen. Het heeft een programma opgesteld met een looptijd van vijf jaar, dat volgens een eerste raming ongeveer 50 miljoen gulden kost.

Zinloos

VVD, D66, GroenLinks, RPF en SP maakten duidelijk die investering zinloos te vinden. Deze fracties vragen zich af of de baten van het onderzoek opwegen tegen de kosten. Zij kunnen zich niet voorstellen dat de argumenten van nu om af te zien van een vliegeiland nog zullen veranderen.VVD en D66 zullen het onderzoek overigens niet blokkeren.

Reageer op dit artikel