nieuws

Kamer: Beheer contracten gww snel verbeteren

bouwbreed

De Tweede Kamer vindt dat minister Netelenbos van Verkeer snel moet werken aan een mentaliteitsverandering onder haar ambtenaren. Vrijwel alle fracties zijn geschokt door de aanhoudende kritiek van de Rekenkamer dat ambtenaren van Rijkswaterstaat een potje maken van het financieel beheer van de contracten voor grond-, water en wegenbouw (gww).

Minister Netelenbos schreef in een reactie op schriftelijke vragen over de kritiek, dat Rijkswaterstaat van oudsher vooral een organisatie is van doeners, die kwalitatief hoogstaande projecten wil realiseren en dat het financiële beheer van de contracten er altijd een beetje heeft bijgehangen. Zij beloofde bij de behandeling van de jaarstukken over 1999 beterschap. “Er is al nadrukkelijk met het management over gesproken en ik zit als een bok op de haverkist.” CDA-Kamerlid Stroeken vindt dat ook hard nodig. “Geen enkel commercieel bedrijf kan het zich veroorloven slechts oog te hebben voor de prachtige producten en het financieel- administratief beheer te verwaarlozen”, zei hij. “De kritiek van de Rekenkamer moet uitermate serieus worden genomen. Er moet een taskforce komen, en er moeten projectgroepen worden ingesteld om de mentaliteitsverandering er door te krijgen.” D66-er Giskes sprak van een schrikbarende situatie en haar VVD-collega Hofstra wilde van Netelenbos weten wanneer de klachten nu eens voorbij zijn. Hij wees er op dat de Rekenkamer al een aantal opeenvolgende jaren tevergeefs dezelfde kritiek uit.

Reageer op dit artikel