nieuws

Jubilaris knapt schoolpleinen op

bouwbreed

De speelplaatsen van alle Mytyl- en Tytylscholen in Nederland krijgen een opknapbeurt van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). De stichting trekt zeven miljoen gulden uit om de vaak verouderde en onveilige speelplaatsen van deze scholen voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen op te knappen.

Met de grootscheepse renovatie van de schoolpleinen viert de NSGK zijn vijftigjarig bestaan.

Reageer op dit artikel