nieuws

‘Integratie kan ook door samenwerken’

bouwbreed

Het tekent de structuur van de bouw dat bedrijven door overnames processen willen integreren. Ondernemers doen er echter beter aan door samenwerking tot integratie te komen. Overnames leiden tot conglomeraten. Het gevaar bestaat dat die zich te veel op allesomvattende integrale projecten richten. “Er kan ook een periode komen met minder vraag naar dergelijke werken”, waarschuwt algemeen directeur M. Alewijnse van de gelijknamige installatiegroep uit Nijmegen.

Bouw(verwante) bedrijven praten reeds lang over integratie. Aannemers maken al jaren plannen om installatiebedrijven over te nemen. Grotere installateurs meenden eerder dat er maar een paar grote zouden overblijven en dat het middengebied zou verdwijnen. Dit zijn niet zulke nieuwe ontwikkelingen. “De echte kracht zit momenteel in de informatisering voor de ontwerpprocessen en de integratie van de keten”, weet Alewijnse. Elke discipline legt gegevensbanken met materialen en systemen voor de bouw aan. Die zijn vanuit het bestand te verwerken in het ontwerp. Vanuit dat ontwerp komen er logistieke systemen die zorgen dat de bestelling vanuit het ontwerp kan worden gedaan en direct op de locatie wordt afgeleverd. “Zo krijg je veel gedetailleerdere planningen.”

G@bi

Informatisering gaat over bedrijven heen. Alewijnse noemt als voorbeeld daarvan het elektronische artikelenbestand G@bi van Uneto. Met het algemeen geaccepteerde AutoCad ligt er al een basis voor merkgebonden integratie. De bouw past het toe als een standaard voor wederzijdse communicatie. “De bedrijfstak zou door middel van een platform tot merkonafhankelijke automatisering moeten komen. Dat is buitengewoon moeilijk want het gaat om een ongelofelijke hoeveelheid gegevens. Daar komt bij dat in de bouw nog veel conservatisme heerst. Dat moet snel verdwijnen want het is buitengewoon inefficiënt.”

Adviseur

De adviseur moet het voortouw nemen bij de automatisering van de integratie. Dat gebeurt nog te weinig. Alewijnse noemt dat geen onwil; ook zij zitten in een dusdanig concurrerende markt dat ze hun handen vol hebben aan het werk. “Innovaties komen dan op een tweede plaats. In de marges blijkt echter voldoende financiële ruimte te zitten. Om die te benutten moeten bedrijven ruimte bieden aan ondernemerschap.” Afgezet tegen de omzet lijkt de bedrijfstak niet buitengewoon winstgevend. Vergelijking met het geïnvesteerd vermogen biedt een beduidend beter beeld. Ondernemingen blijken dan enkele tientallen procenten winst te boeken. Integraal ontwerpen zal de structuur van de bouwkolom drastisch wijzigen. Tegelijk verandert de functieverdeling tussen architecten, adviseurs en (installatie)aannemers. “Als architecten in staat zijn de intelligentie te gebruiken die in systemen en gegevensbanken zit, zullen ze weer een deel van het technisch advieswerk op zich kunnen nemen”, stelt Alewijnse.

Ontwerpproces

Andersom zullen technische adviseurs veel meer aandacht kunnen krijgen voor detailontwerp omdat systemen een deel van hun werk zullen overnemen. De installateur of aannemer zal met behulp van de systemen een grotere rol in het ontwerpproces kunnen spelen. Zo zullen verschillende soorten bouwkolommen ontstaan. Eén bedrijf kan al die activiteiten in zich verenigen. Een opdrachtgever kan zo een integraal ontwerp bestellen inclusief uitvoering en onderhoud. “Er zullen concerns zijn die alles doen en afzonderlijke groepen die met elkaar een geïntegreerd totaalproduct leveren. Eén vorm zal nooit overheersen.”

‘Informatisering gaat over bedrijven heen’

Reageer op dit artikel