nieuws

Ingewikkelde rekensommen nodig voor herverzekering wao-risico

bouwbreed Premium

Piet Steen (naam is fictief) heeft een aannemingsbedrijf met vijf werknemers. Voor hen betaalt hij wao-premie aan het SFB in het kader van de collectieve wao-verzekering. Steen vraagt zich af: “Kan ik daar ook onderuit? Kan ik het wao-risico volledig zelf nemen of kan ik beter herverzekeren bij een commerciële verzekeraar?”

De wao-premie die Steen aan de uitvoeringsinstelling SFB betaalt, bestaat uit twee premiecomponenten: een basispremie en een gedifferentieerde premie. De basispremie is voor alle bedrijven hetzelfde en moet Steen altijd blijven betalen. De hoogte van de gedifferentieerde premie die hij betaalt is weer afhankelijk van twee factoren. 1. Zijn in de afgelopen vijf jaar werknemers van zijn bedrijf in de wao beland. 2. Wordt Steen aangemerkt als een kleine of een grote onderneming. De formules zijn best ingewikkeld om zelf terug te rekenen. In de praktijk komt het erop neer dat bij een kleine onderneming – waarvan de afgelopen zeven jaar geen enkele werknemer in de wao terecht is gekomen – de laagste gedifferentieerde wao-premie voor het jaar 2000, 1,24 procent van de loonsom bedraagt. In die situatie kan Steen overwegen om voor de gedifferentieerde wao-premie uit de collectieve verzekering bij het SFB te stappen. Dat kan op twee momenten in een kalenderjaar, per 1 januari of per 1 juli. Maar hij moet dat drie maanden vooraf aanvragen. Als Steen per 1 januari 2001 eigen risicodrager wilt worden, moet hij dat vóór 30 september a.s. aanvragen.

Mogelijkheden

Stapt Steen uit de collectieve wao-verzekering van het SFB voor de gedifferentieerde premie, dan heeft hij weer twee mogelijkheden. Aannemer Steen bv kan het wao-risico zelf gaan dragen. Daar zit vooral bij kleine bedrijven een groot risico aan vast. Indien in die situatie een werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt, moet Steen BV jarenlang een uitkering betalen. Een alternatief is het wao-risico commercieel te herverzekeren. Steen BV vraagt een offerte aan bij een commerciële verzekeraar en vergelijkt de premie die hij nu bij het SFB betaalt met de premie die wordt geoffreerd. Controleer tevens of de polisvoorwaarden hetzelfde zijn. Hoe is het arbeidsongeschiktheidsrisico van aannemer Steen zelf – als DGA van een bv – verzekerd? Omdat Steen directeur aandeelhouder (DGA) van een bv is, is hij zelf niet wettelijk verplicht verzekerd voor het wao-risico bij de uitvoeringsinstelling (SFB). Hij kan vrijwillig privé allerlei verzekeringen afsluiten. Daarnaast is er de wettelijke premieaanslag arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (waz). Steen krijgt als DGA op zijn naam een waz-premienota opgelegd door de belastingdienst. Moet Steen die nota zelf betalen, of kan hij de nota – net als bij het personeel – door de bv laten betalen?

Persoonsgebonden

DGA-Steen kan de waz-premienota beter niet door zijn bv laten betalen. De waz-premie is een persoonsgebonden belasting. Die moet hij privé betalen en vervolgens kan Steen in zijn aangifte inkomstenbelasting de premienota weer aftrekken tegen het progressieve tarief inkomstenbelasting. Het is voor Steen dus ook nog fiscaal voordeliger om privé te betalen. Schuift Steen de nota toch door naar de bv en trekt hij dat als kosten van de bv af van de aangifte vennootschapsbelasting, dan wordt deze betaling aangemerkt als uitgekeerd nettoloon. Het loon moet worden gebruteerd voor de in te houden loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Misschien moet Steen in die situatie over dat bedrag vervolgens 50 procent of 60 procent inkomstenbelasting afdragen. En dat zal niet de bedoeling zijn.

Reageer op dit artikel