nieuws

‘Houdbaar tot …’

bouwbreed Premium

‘Tenminste houdbaar tot…’ heeft niets te maken met overtijdse jam of een blikje bedorven vis. Met deze overbekende voedselaanwijzing wordt dit jaar de Dag van de Architectuur gevierd. Vanaf 1 juli zijn door het hele land rondom dit thema activiteiten georganiseerd.

“We hebben de factor ‘tijd’ ingevoerd door af te vragen hoe flexibel en mutabel gebouwen zijn ten op zichte van de veranderingen in de maatschappij”, licht prof.ir. J. Brouwer, voorzitter van de Nederlandse architecten, de keuze voor het thema van dit jaar toe. “Onze maatschappij verandert razendsnel. Dat betekent bijvoorbeeld dat de functie van een gebouw in korte tijd kan veranderen. Belangrijk is te kijken hoe die omschakeling kan plaatsvinden met zo weinig mogelijk vernietiging van materiaal. Duurzaamheid en recycling zijn daarbij sleutelwoorden.” Rijksbouwmeester Wytze Patijn geeft tijdens de presentatie van de Dag van de Architectuur, gisteren, als voorbeeld het NIWI-Instituut (vooral bekend uit ‘Het Bureau’ van J.J.Voskuil). In de oude Coca Cola-fabriek in Amsterdam werken nu de medewerkers van het NIWI en het Meertens Instituut.

Criteria

Dit gebouw wordt opengesteld voor het publiek, samen met andere rijksgebouwen, zoals dat van de Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem, het Zeeuws Archief in Middelburg, de gebouwen van Rijkswaterstaat in Terneuzen en IJmuiden, Phila del Art in Leiden en de ministeries VROM en VWS in Den Haag. Deze gebouwen voldoen aan de criteria die voor dit jaar zijn gekozen: duurzaam bouwen, hergebruik of een goede functie voor monumenten. Behalve het openstellen van gebouwen, vinden vanaf 1 juli door het hele land activiteiten plaats, zoals een lego-bouwwedstrijd voor kinderen, lezingen en fietstochten. En natuurlijk hebben ook dit jaar weer twee burgemeesters (Breda en Loppersum) hun persoonlijke top tien samengesteld.

Voor meer informatie: www.dvda.nl

Reageer op dit artikel