nieuws

Hilversumse querulanten maken verkeersleed erger

bouwbreed Premium

Hilversum is er eindelijk in geslaagd een besluit te nemen inzake de zo omstreden vrije busbanen. Het doorhakken van de knoop: wel of niet de aanleg ervan, vergde wekenlange discussie. Burgemeester en wethouders kwamen er maar niet uit. Begin mei al had het college met een definitief voorstel naar buiten zullen komen, maar die opgave bleek zo moeilijk dat het besluit tot vier maal toe werd uitgesteld. Raadsleden stonden op de achterste benen.

Want als het college er al zo lang over deed, hoe kon de Raad dan wel snel beslissen? Hilversum kreeg van de provincie tot 1 juli de tijd om ja of nee te zeggen tegen de subsidie van 23 miljoen gulden. Met de ingeroepen hulp van Haagse kopstukken, leden van de Eerste en Tweede Kamer, werd na het laatste debâcle andermaal gepoogd de kogel door de kerk te jagen. Hilversum krijgt nu twee parallel aan elkaar gelegen soorten vervoer. Een opmerkelijk gegeven, omdat van meet af aan voor velen duidelijk was dat de busbaan direct naast het spoor slechts aantrekkelijk is voor een uiterst kleine groep reizigers: zij die reeds met de bus van huis naar het Media- dan wel het Arenapark reizen. Het merendeel van Hilversums ingezetenen toonde zich middels ingezonden brieven alsmede op andere wijze mordicus tegen de plannen. Met sterk onderbouwde argumenten legden burgers aan het gemeentebestuur de onwerkelijkheid van het busbanenproject uit. Gezien de alles overheersende negatieve reacties een maatschappelijk draagvlak derhalve van nul komma nul. Dat het Hilversums bestuur zich weinig aan haar burgers gelegen laat liggen, werd in de afgelopen weken met het herhaaldelijk uitstellen van het eindoordeel andermaal duidelijk. De daadwerkelijke komst van de verguisde banen betekent voor velen het hek van de dam. Hoe typerend voor het klimaat binnen de Hilversumse politiek waar querulanten van de eerste orde, zonder ook maar een zweem van gêne, hun machtsstrijd over de ruggen van de burgers botvieren. In Hilversum heerst een politieke teneur van incasseren en uitdelen. Al jaren. Een eerdere coalitiebreuk, ontstaan in de lopende raadstermijn, was het gevolg van kenmerkende onderlinge sferen. Tot ver over de Gooise grenzen heeft het openlijk, op onfrisse wijze uithangen van de vuile was z’n werk gedaan. Bestuurlijk Hilversum staat in de wijde omgeving bekend als synoniem met verziekt. Het bekennen van politieke kleur lijkt vooral ook in de Gooise hoofdstad alleen maar te kunnen leiden tot eenzijdige verlammingen. Met elkaar, ho maar!

Spuugzat

Deze negatieve connotatie van Hilversums bestuurlijk functioneren geldt evenzeer het wanordelijke wegenplan. De tot het uiterste getergde gemotoriseerde weggebruikers kampen er nu al jaren mee. Busvervoerders dreigen het bijltje erbij neer te gooien. Het verkeersleed in het lommerrijke Hilversum is enorm. De ellende van opgebroken straten gaat nog tot 2010 duren. Wegomleidingen die wegens vernieuwing van het rioolstelsel wel moeten, maar door hun averechtse werking dolende automobilisten onnodig veel van Hilversum laten zien. Met daarbij de ergernissen rond de twee in het nagenoeg centrum gelegen spoorwegovergangen – eeuwig en altijd dicht – is de hoeveelheid verkeersleed schier ondraaglijk. Hilversummers, maar zeker ook bezoekers van de stad (de vele gasten van het Media Park) zijn het spuugzat en zitten beslist niet te wachten op nog meer chaos. Met de komst van de vrije busbanen lijkt het bestuur zich nog meer problemen op de hals te willen halen, oordelen burgers. Hilversum, dorp in stadskleren, heeft niet minder dan drie NS-stations. Vooralsnog lijkt de beste oplossing voor zowel forens als bezoeker te liggen in het reizen met de trein. Met dien verstande dat de vouwfiets in de attachékoffer of boodschappentas wordt meegevoerd. Want met het voortdurend aan flarden liggende stratenplan zullen Hilversummers en de bezoekers van de stad voorlopig het snelst met het rijwiel vooruit komen. De toekomst zal leren of dit mogelijk de meest effectieve oplossing is voor de beperkte capaciteit die het Hilversums wegennet biedt.

Reageer op dit artikel