nieuws

Het mocht ietsje meer zijn voor de derde Lekbrug

bouwbreed Premium

De bouw van de derde Lekbrug bij Vianen is gegund aan een combinatie van Strukton Betonbouw en Max Bögel. De aanneemsom ligt met krap 43 miljoen gulden ‘iets’ boven de raming. Dat was geen beletsel voor gunning aan de laagste inschrijver van de Europese aanbestedingsprocedure.

De procedure voorzag in aanbesteding met voorafgaande selectie. Twaalf partijen hebben een prijs in gediend. De combinatie Strukton Betonbouw/Max Bögel deed met 42.944.000 gulden (exclusief btw) de laagste aanbieding. De derde Lekbrug komt ten westen van de tweede Lekbrug, die eind vorig jaar in gebruik is genomen. Deze tweede brug ligt weer westelijk van de stalen boogbrug uit 1936. De afweging aan wie gegund zou moeten worden, is volgens W. Rietbergen, projectleider van Bouwdienst Rijkswaterstaat, niet moeilijk geweest. Deze dienst heeft het ontwerp van de tweede en de derde brug verzorgd en begeleidde de aanbestedingsprocedures voor opdrachtgever Rijkswaterstaat Directie Utrecht.

Kwaliteit

In een vroeg stadium van de aanbestedingsprocedure zijn bedrijven geselecteerd die werken onder kwaliteitsborging en in het bezit zijn van een ISO 9001-certificaat. Bij die bedrijven kan erop worden vertrouwd dat ze kwalitatief goed werk afleveren. Dat wil zeggen dat bij het maken van een keuze, na het indienen van de prijzen, eigenlijk alleen de prijs maatgevend is voor gunning. De raming voor de aanneemsom is voortgekomen uit een raming voor de aanleg van de tweede Lekbrug bij Vianen uit 1997. De aanneemsom van de tweede lekbrug lag met 33,5 miljoen gulden (Dubbers Malden) onder de raming van 1997. De aanneemsom voor de derde lekbrug ligt nu ‘iets’ boven de huidige raming van ongeveer 40 miljoen gulden. Momenteel wordt gewerkt aan zaken die in verband met het werken onder kwaliteitszorg geregeld en vastgelegd moeten zijn. Afgezien van werkmethoden gaat het om plannen die aangeven hoe de bewaking van de kwaliteit geregeld is en hoe de aannemer aantoont dat de gevraagde kwaliteit wordt geleverd. De eindoplevering van de derde Lekbrug staat gepland voor 1 oktober 2003.

Eéncellig

De nu te bouwen brug wordt 532,4 meter lang. De overspanning boven de rivier is 165 meter. De brug krijgt een betonnen onderbouw van twee eindsteunpunten en zes tussensteunpunten. De bovenbouw bestaat over de gehele lengte uit een ééncellige, betonnen koker, die gemaakt wordt volgens de steigerloze uitbouwmethode. De breedte van het brugdek is 29 meter, voldoende voor tweemaal vier rijstroken met nog parallelstroken. De breedte van de onderzijde van de koker is maar 11,2 meter. Daarom lopen over de totale lengte van de brug op regelmatige afstand van 3,6 meter betonnen schoren van de zijkant van het brugdek naar de onderkant van de betonnen koker. De derde Lekbrug is onderdeel van het project voor verbetering van Rijksweg 2 op het gedeelte van Nieuwegein tot Everdingen. Het gehele project kost zo’n 260 miljoen gulden (prijspeil 1997). De boogbrug wordt na voltooiing van de derde Lekbrug gesloopt.

Reageer op dit artikel