nieuws

Grote verschillen betalingsgedrag bouwers

bouwbreed Premium

De aannemerswereld wordt steeds meer Europees georiënteerd. Europese aanbestedingen nemen toe en aannemers krijgen steeds vaker te maken met afnemers uit andere Europese landen. Dun & Bradstreet heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar betalingscondities in de bouw die in verschillende landen worden gehanteerd en de daadwerkelijke snelheid van betalen. Op alle fronten blijken grote verschillen te bestaan.

Uit het onderzoek blijkt dat de contractueel vastgelegde betalingscondities in de bouw flink uiteenlopen tussen de onderzochte landen. Bij Belgische bouwbedrijven blijken gemiddelde betalingscondities van 45 tot negentig dagen te worden gehanteerd. In Frankrijk is dit zestig tot negentig dagen. Duitsland en Groot- Brittannië komen overeen met dertig tot zestig dagen. Met 25 tot veertig dagen hanteren Nederlandse bedrijven de krapste betalingscondities, Italiaanse bedrijven de langste met zestig tot 120 dagen.

Goed en slecht

Vervolgens is onderzocht in hoeverre afnemers in de bouw zich aan de contractueel vastgelegde betalingscondities houden. Britse afnemers bleken het snelst te betalen: gemiddeld 12,5 dagen na het verstrijken van de eerste vastgelegde termijn. Nederland zit met 18,2 dagen in de middenmoot. Duitse bedrijven gaan, met gemiddeld 23,9 dagen te laat, het verst over de betalingstermijn heen. Dit betekent echter niet dat de Duitse bouwers gemiddeld het slechtst betalen in Europa, want maar liefst 50,9 procent van de Duitse bedrijven blijkt zich netjes aan de betalingstermijn te houden. Dit is juist een hoge score in vergelijking met de andere Europese landen. Daar tegenover staat ook een groep Duitse bouwbedrijven die extreem laat betaalt en dat verklaart het slechte gemiddelde. In Nederland houdt slechts 20,3 procent van de bedrijven zich aan de afgesproken condities, maar deze zijn dan ook de krapste van heel Europa. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 48,5 procent van de Nederlandse afnemers tussen de vijftien en dertig dagen na de afgesproken conditie betaalt. Slechts 1,4 procent van de Nederlandse bedrijven betaalt pas negentig dagen te laat. In Italië en Duitsland, de twee landen met de hoogste percentages op-tijd-betalers, zijn de percentages voor negentig dagen te laat eveneens opvallend hoog: respectievelijk 3,7 en 6,5.

Bedrijfsgrootte

Het onderzoek keek verder naar de relatie tussen bedrijfsgrootte en betalingsgedrag. Ook hier blijken binnen de bouw internationaal grote verschillen te bestaan. Er is een indeling gehanteerd van micro (

Reageer op dit artikel