nieuws

Gesteggel over gebreken Sportiom

bouwbreed

In de zaak rond de bouwkundige problemen in het nog maar twee jaar oude sport- en recreatiecentrum Sportiom in Den Bosch blijft voorlopig onduidelijk wie aansprakelijk is voor de waslijst aan mankementen in het gebouw. Bezoekers van het Sportiom lopen volgens de directie van het complex geen gevaar.

Vorige week kwam een onderzoeksteam van de gemeente Den Bosch met een bouwkundig rapport naar buiten, waaruit bleek dat het multifunctionele sportcentrum Sportiom met ernstige bouwkundige en installatietechnische gebreken kampt. Het in 1998 geopende en 67,7 miljoen gulden kostende gebouw vertoont nu al een groot aantal mankementen. De problemen variëren van condens- en schimmelvorming, corrosie van bedradingen en leidingen en aantasting van betonconstructies als gevolg van grondwateroverlast tot bouwkundige gebreken zoals loslatende tegels, slechte kitvoegen en schade aan betonnen onderdelen.

Hydraulische lift

Verder zijn er ook installatietechnische gebreken als gevolg van het vochtige klimaat in technische ruimten. Zo werkt een hydraulische lift niet naar behoren en vertonen diverse machines abnormale roestplekken vanwege problemen met het grondwater. Sommige installaties werken zelfs niet meer naar behoren. Het onderzoeksteam van de gemeente heeft de voorlopige schade op ruim 4,5 miljoen gulden geraamd en de eigenaar, Verhuurmaatschappij De Vliert, geadviseerd de problemen zo snel mogelijk op te lossen. “Wij hebben de drie bedrijven die het Sportiom hebben gerealiseerd een brief gestuurd met de constateringen”, aldus directeur Stadsbedrijven A. Renema van de gemeente. “Binnen korte tijd volgt een tweede brief met specifieke eisen. Wij vinden dat het Sportiom nog niet klaar is en dat de betrokken partijen het werk af moeten maken. Als zij dat niet doen, zoeken we zelf wel een aannemer. Maar zij zullen de rekening moeten betalen.” Technisch directeur S. Vermeulen van Hevo Bouwmanagement is ervan overtuigd dat het niet juist is in verband met de verantwoordelijkheid voor de mankementen naar de bouwer te kijken. “Wij waren als bouwmanagementbureau betrokken bij de bouw van het Sportiom en willen dan ook graag tot een oplossing komen. Ik heb daarom een voorstel ingediend bij De Vliert om nader tot elkaar te komen in deze zaak en onze ervaringen en ideeën uit te wisselen over de aansprakelijkheid in deze kwestie.” Wie volgens hem wel blaam treft, wil Vermeulen niet zeggen. Het kan zijn dat hij doelt op het Belgische bouwbedrijf Besix en installateur Gibros. Zij wensen niet te reageren op de aantijgingen van de gemeente.

Trots

Directeur M. van den Heuvel van het Sportiom maakt het niet uit wie de schuldige is. “Ik betreur alleen de negatieve publiciteit rond het sportcentrum. Iedere dag ben ik trots dat ik directeur ben van het Sportiom. Ik wil dan ook benadrukken dat de bezoekers niets merken van de mankementen. Vorig jaar kwamen 780.000 mensen naar het Sportiom en ik zie niet in waarom dat dit jaar anders zou moeten zijn. De problemen worden zo snel mogelijk verholpen. Wie de rekening krijgt, is niet mijn probleem. Natuurlijk is de schuldvraag belangrijk, maar dat moeten de eigenaar, aannemers, leveranciers en de gemeente met elkaar uitvechten”, aldus Van den Heuvel. Een artistieke blik in het indrukwekkende interieur van het Sportiom, dat kampt met een waslijst aan (bouw)technische problemen.

Reageer op dit artikel