nieuws

Gemeenten kunnen zelf chloortransporten terugdringen

bouwbreed Premium

Burgemeester Plomp van Staphorst wil op korte termijn overleg voeren met Meppel en Zwolle over de chloortreinen die ’s nachts via het spoor door de gemeenten denderen. Plomp is van mening dat het transport per trein beter en veiliger kan worden als de trein plaats maakt voor een schip.

In het kielzog van het onlangs gestarte offensief van minister Pronk (Milieu) tegen chloor, zou het echter veel zinvoller zijn het gebruik van chloor en chloorhoudende producten definitief terug te dringen. “De gemeenten hebben de oplossing in eigen hand. In plaats van het voorschrijven van bijvoorbeeld pvc, dat 57 procent chloor bevat, kunnen gemeenten in hun bestekken overgaan tot het toepassen van veel duurzamer producten als polypropyleen of polyethyleen”, stelt Robert Stokkers van Beuker Kunststoffen in een reactie. Het gebruik van pvc is al tientallen jaren immens populair. Het product heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kunststof leidingsystemen voor riolering, waterleiding, persleiding en drainageleidingen. Maar de verwerking van het chloorhoudende pvc levert problemen op. Vandaar dat de pvc-industrie kosten noch moeite heeft gespaard om een recyclingsysteem voor de producten op te zetten.

Vraag

Schadelijke additieven als lood organotin en phtalaten zijn inmiddels door alternatieven vervangen. Stokkers vraagt zich echter af in hoeverre deze minder schadelijk zijn. “In acht nemend dat gerecycled (oud) pvc wordt toegevoegd aan nieuw materiaal (de zogenaamde drielagenbuis) zal dit de schadelijke additieven niet doen verdwijnen. De pvc- leidingfabrikanten hebben een inzamelsysteem opgezet om de oude buizen en hulpstukken te recyclen. De inname bedraagt op dit moment circa 3500 ton per jaar. Bij een jaarverbruik van 100.000 ton pvc ten behoeve van kunststofleidingen is dit nog maar 3,5 procent. Dit betekent dat de hoeveelheid pvc-leidingen elk jaar met zo’n 96.500 ton toeneemt.” “Bovendien”, vervolgt Stokkers, “is het discutabel of je kunt spreken van een gerecyclede pvc-buis. Immers, de 3500 ton oud pvc is op zich lang niet voldoende om van de drielagenbuis de middelste ring van gerecycled pvc te maken. Leidingen van polypropyleen en polyethyleen bieden hier een zeer goed alternatief. Deze leidingsystemen kennen absoluut geen schadelijke additieven en zijn in een dubbelwandige uitvoering (zelfs zonder 50 procent recycling in pvc-materiaal) in alle opzichten superieur aan pvc. Bovendien bestaat pvc voor het grootste deel (57 procent) uit chloor.” Wat betreft het voorstel van de Staphorster burgemeester, heeft Stokkers een advies. “Er vanuit gaande dat het grootste gedeelte van het pvc-verbruik nog steeds uit nieuw materiaal bestaat, blijven productie en transport van chloor noodzakelijk. Dus als de burgemeester van Staphorst het vervoer van chloor wil terugdringen, kan hij daar zelf een aandeel in leveren door binnen zijn gemeente geen pvc meer voor te schrijven, maar te kiezen voor alternatieven als polypropyleen of polyethyleen.”

Reageer op dit artikel