nieuws

Gelders college in zwaar weer door ontzanding Maasbommel

bouwbreed Premium

Het Gelders provinciebestuur moet vandaag alle zeilen bijzetten om een crisis en een vertrouwensbreuk met Provinciale Staten te voorkomen. Directe aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten een dwangprocedure te beginnen tegen de gemeente West Maas en Waal, die al ruim tien jaar weigert mee te werken aan zeer grootschalige ontzandingen bij Maasbommel.

In een extra commissievergaderingen vroegen Gedeputeerde Staten (GS) de mening van de Statenfracties over de dwangprocedure. Bij die gelegenheid bleek dat een meerderheid van de Staten tegen het instellen van de langdurige en kostbare procedure was. Alleen collegepartij VVD is zonder meer voor. Collegepartner PvdA is tegen, terwijl de derde collegepartij CDA zowel voor- als tegenstanders kent. De hele oppositie is tegen. GS besloten toch tot de procedure, omdat er volgens het provinciebestuur geen andere mogelijkheid meer is. Gelderland moet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het leveren van 59 miljoen ton bouw- en metselzand. De ontzanders dreigen met miljoenenclaims als Maasbommel niet doorgaat.

Alternatieven

Sinds de gemeente kans zag door een fout van de provincie een andere bestemming aan het zandwingebied te geven, ligt het proces stil. De politieke tegenstanders vinden dat onvoldoende gezocht is naar alternatieven, terwijl dat in twee opeenvolgende college-akkoorden wel is beloofd aan de inwoners van West Maas en Waal. Gemeente en actievoerders vrezen dat hun veiligheid gevaar loopt door de twintig meter diepe ontzanding ter grootte van veertig voetbalvelden. Onder meer zou de stabiliteit van de rivierdijken in het geding zijn, zoals onafhankelijke onderzoeken meer dan eens hebben aangetoond. Het is de derde maal in korte tijd dat een crisissfeer is ontstaan in het Gelderse provinciebestuur. In april botsten GS hevig met de Staten over de uitvoering van de ruimte-voor-ruimteregeling, waarbij stallen moeten plaatsmaken voor woningen. Enkele weken later hadden GS intern grote moeilijkheden over het vijandige overnamebod van energiebedrijf NUON op Waterbedrijf Gelderland.

Opgeschoven

Dat probleem is tot het najaar opgeschoven, in de hoop dat dan op rijksniveau een besluit is genomen over dit onderwerp. Tijdens de Statenvergadering vandaag hangt veel af van het stemgedrag van de fractieleden van het CDA. Die partij heeft veel kiezers in het Rivierengebied, waar Maasbommel ligt. De PvdA heeft al laten weten dat het onderwerp wat haar betreft geen collegecrisis waard is. GroenLinks en de ChristenUnie hebben een interpellatie aangevraagd. Inwoners van West Maas en Waal zullen met zo’n honderd actievoerders de vergadering bezoeken.

Reageer op dit artikel