nieuws

Fosag zet in op scholing

bouwbreed

De werkgeversorganisatie Fosag wil de komende jaren extra prioriteit geven aan opleidingen in en buiten de branche. Doel is de positie van de onderhouds- en schildersbranche op de arbeidsmarkt te verbeteren en de sector van nieuw personeel te voorzien.

In het beleidsplan van Fosag, dat in november definitief wordt vastgesteld, staat onder meer dat de reguliere opleidingenstructuur van onder meer vakscholen moet worden versterkt. Hetzelfde geldt voor de eigen bedrijfsopleidingen en de opleidingen op ondernemingsniveau. Fosag pleit ook voor versterkte aandacht voor de regionale opleidingscentra en het Samenwerkingsverband Praktijk Opleiding Schilderen (SPOS). Zelf probeert de organisatie de scholing van ondernemers op managementgebied op een hoger niveau te brengen. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een databank via Internet om werkloze schilders beter te kunnen bemiddelen.

Schommelingen

Hoewel de schildersbranche in de zomer een groot tekort aan arbeidskrachten telt, heerst er in de winter een overschot aan vakbekwaamheid. Een werkgroep van de werkgeversorganisatie probeert nu voorstellen te ontwikkelen, met als doel deze grote seizoensschommelingen terug te dringen. De problematiek van deelarbeidscontracten en de regionale verschillen in beschikbaarheid van personeel vormen onderdeel van deze studie. Een leidende gedachte is dat de mobiliteit van personeel in de branche moet worden bevorderd. Om de tekorten aan schilders in de zomer op te vangen, zijn binnen de Fosag al eens geluiden gehoord om in het hoogseizoen buitenlandse werknemers in te schakelen.

Innoveren

Een van de conclusies van het beleidsplan is dat de schilders-, afbouw- en onderhoudssector sneller moet innoveren. De levensduur van een dienst of product wordt korter. Samenwerking tussen ondernemingen in de branche is daarom geboden om de hoger wordende ontwikkelings- en innovatiekosten te kunnen betalen. Door middel van het opzetten van een innovatiecentrum voor de branche wil Fosag op dit gebied zorgen voor ondersteunende dienstverlening. Directeur E. Kruiderink, opsteller van het beleidsplan, constateert dat de schilders-, afbouw- en onderhoudsbranche een (verdere) omslag moet maken van productgericht naar klantgericht denken en doen. Hetzelfde geldt ook voor de Fosag zelf. De belangenorganisatie moet zich afvragen wat zij voor de klanten, haar circa 3400 leden, kan betekenen. “Dus allereerst bieden wat de leden vragen”, zegt Kruiderink in Fosag Aktueel. De organisatie zal zich in zijn visie de komende jaren meer en meer tot een netwerkorganisatie moeten ontwikkelen, die inspeelt op de behoeften van steeds wisselende samenwerkingsgroepen binnen de achterban.

Reageer op dit artikel