nieuws

Extra onderzoek risico’s Martinikerk

bouwbreed

De gemeenteraad van Groningen heeft besloten een extra onderzoek te laten uitvoeren naar de bouwkundige staat van de Martinikerk. Ook worden de grondwaterstromen onderzocht, evenals de aanwezigheid van een ondergrondse zandleemlaag.

Alle fracties zijn van mening dat elk risico voor de monumentale Martinikerk bij de geplande aanleg van een tunnelbuis naar een ondergrondse parkeergarage moet worden uitgesloten. Extra onderzoek achten zij daarom geen overbodige luxe. Het eerder gepresenteerde onderzoek van bureau GeoDelft, waaruit naar voren kwam dat aan het graafwerk geen bijzondere risico’s voor verzakkingen verbonden zijn, is te veel gebaseerd op aannames uit de reeds bestaande literatuur. GeoDelft verrichtte zelf geen grondonderzoek of metingen.

Grondwaterstromen

Zo is onduidelijk in welke richting de grondwaterstromen op 15 meter diepte lopen en of er een zandleemlaag ligt die de diepwand kan afdichten. Bovendien is in het rapport te weinig rekening gehouden met de bouwkundige staat van de Martinikerk, waarvan één wand nu al flink uit het lood staat. Op verzoek van verantwoordelijk wethouder W. Smink wordt eerst, aan de hand van een gesprek met onderzoekers van het bureau GeoDelft, geïnventariseerd welke van belang zijnde gegevens nog aan het bestaande onderzoek ontbreken. D66-fractievoorzitter R.J. Bron, die in de gemeenteraad met succes om een extra onderzoek vroeg, vindt een ‘second opinion’ absolute noodzaak. “We twijfelen niet aan de deskundigheid van GeoDelft. Maar het feit dat het bureau zelf niets heeft gemeten, vind ik niet geruststellend. Dat kan overigens best aan de onderzoeksopdracht hebben gelegen. Feit is dat niet alle gegevens voorhanden zijn.”

Onzekerheden

Ook GroenLinks-fractievoorzitter K. Dekker is blij met het extra onderzoek. “Er zijn nog veel te veel onzekerheden. Alle gegevens moeten bekend zijn voordat de eerste schop in de grond gaat. Zo is de aanname in het rapport van GeoDelft dat het grondwater op vijftien meter diepte evenwijdig aan de geplande diepwand loopt. Niemand weet dat helemaal zeker. Als de richting van die grondwaterstromen ook maar iets afwijkt, kan dat tijdens het graafwerk voor enorme problemen zorgen. Dan krijg je aan de ene kant van de diepwand verdroging en aan de andere kant inklinking. Grote kans dat de boel dan gaat schuiven.” Bron verwijst naar de problemen die vorig jaar bij het bouwproject voor een ondergrondse parkeergarage aan de Groningse Westerhaven ontstonden. “Daar dachten ze ook even een groot gat te graven. De onvoorziene grondwaterstromen zorgden uiteindelijk voor een jaar vertraging in de bouw. Bij de Martinikerk is ook nog een keer sprake van een monumentaal en beeldbepalend gebouw voor Groningen. Dan vind ik dat je niet over een nacht ijs mag gaan.”

Kosten

Het is nog onbekend wanneer het extra onderzoek wordt uitgevoerd en hoeveel dat gaat kosten. Nadat de onderzoeksresultaten van GeoDelft nader zijn geïnventariseerd, kan een aanvullende onderzoeksopdracht worden geformuleerd.

Reageer op dit artikel