nieuws

Eindhoven beproeft afvalinzamelsysteem

bouwbreed Premium

Eindhoven neemt een proef met ondergrondse vuilniscontainers. Twee containers zijn in gebruik genomen.

De proef gaat een jaar duren en betreft afval van kantoren, winkels, dienstverlenende bedrijven en particulieren. Het is een initiatief Schiphorst Milieutechniek, de gemeente Eindhoven en Van Gansewinkel. Ondergrondse containers passen in het beleid van de gemeente de traditionele afvalcontainers uit het straatbeeld te laten verdwijnen. De twee ondergrondse afvalcontainers voor het experiment zijn geplaatst aan de Oude Stadsgracht en op het Begijnhof. De containers zullen worden geleegd door Van Gansewinkel. Als de container bijna vol is, wordt via een vaste telefoonlijn automatisch een signaal gestuurd naar een centraal meldpunt bij Van Gansewinkel. Alle ondernemers en particulieren in het betreffende gebied nemen deel aan de proef. Zij krijgen allen een speciale pas om toegang te krijgen tot de vulopening. Er mogen alleen normale zestig-liter huisvuilzakken worden gebruikt. Afrekening zal plaatsvinden via de software van het Diftar transactiesysteem van Schiphorst Milieutechniek. Als de proef slaagt, overweegt de gemeente Eindhoven ondergrondse containers in te zetten voor het gehele stadscentrum en diverse hoogbouwlocaties.

Reageer op dit artikel